Kirjoita tähän hakemasi!

Merihistorian laitos – kartuntaperiaatteet

Merihistorian laitos – kartuntaperiaatteet

Ohjeet historiallisen aineiston ja perinneaineiston vastaanottamiseen

Merihistorian laitos ottaa vastaan

 • Merenkulkijoille, saariston asukkaille, tutkijoille ja merenkulkuelinkeinon, laivarakennuksen, vesiurheilun, sukujen, tilojen jne. parissa toimineille henkilöille kuulunutta alkuperäisaineistoa
 • Yhdistysten ja seurojen arkistoja, jotka liittyvät merenkulkuun, merenkulkuelinkeinoon, merenkulkukoulutukseen, vesiurheiluun, navigointiin jne.
 • Yritysten arkistoja, jotka liittyvät merenkulkuun, esim. varustamojen arkistoja (varauksin)
 • Laivapäiväkirjoja, merikarttoja, laiva-asiakirjoja, piirustuksia jne.
 • Käsikirjoituksia, kirjeitä, päiväkirjoja, ääni- ja kuvatallenteita, asiakirjoja ja valokuvia

Merihistorian laitos ei ota vastaan

 • Talletuksia
 • Viranomaisasiakirjoja
 • Salassa pidettävää aineistoa
 • Aineistoa, jonka omistajuus on epäselvä
 • Jäljennöksiä tai kopioita muissa arkistoissa sijaitsevista asiakirjoista
 • Sellaisiin arkistoihin liittyvää materiaalia, jotka on lahjoitettu muihin arkistoihin tai säilytetään niissä
 • Likaista, vaurioitunutta tai rikkoutunutta materiaalia
 • Sellaisia kokoelmia, jotka ovat laajuudeltaan niin suuria, ettei niitä kyetä kohtuullisessa ajassa järjestämään, luetteloimaan ja asettamaan saataville

Ohjeet kirjallisuuden vastaanottamiseen

Merihistorian laitos ottaa vastaan

 • Pääasiassa tieteellistä kirjallisuutta, joka koskee merenkulkua, laivanrakennusta, merenkulun historiaa, merietnologiaa, merisotahistoriaa ja meriarkeologiaa sekä vastaavia aihealueita; vesiurheilua, kartografiaa, meritaidetta, kalastusta, navigointia, laivarekistereitä jne.
 • Yleisesti ottaen kirjoilla on oltava kestävää arvoa

Merihistorian laitos ei ota vastaan

 • Talletuksia
 • Kaksoiskappaleita
 • Aikakausjulkaisuja
 • Likaista, vaurioitunutta tai rikkoutunutta materiaalia
 • Ulkomaisia tietosanakirjoja, hakuteoksia, sanakirjoja ja käyttöoppaita
 • Ulkomaisia sarjajulkaisuja

 

Lahjoittaja vastaa aineiston kuljetuksesta laitokseen sekä siitä mahdollisesti aiheutuvista kuluista.

Kaikki kartuntaperiaatteemme löytyvät ruotsinkielisiltä sivuiltamme.

Päivitetty 8.3.2023