Kirjoita tähän hakemasi!

Kielidroppar

Kielidroppar

Haluaisitteko

  • herättää lasten uteliaisuutta ja kiinnostusta toiseen kotimaiseen kieleen ryhmässänne?
  • saada työkaluja kielitietoisuuden parissa työskentelemiseen?
  • saada inspiraatiota käyttää kielisuihkutusta lapsiryhmässänne?
  • tavata muita suomea ja ruotsia toiminnassaan käyttäviä kollegoita?

Koulutus Kielidroppar tarjoaa osaamista kielitietoisuudesta ja kieltä kehittävistä menetelmistä keskittyen erityisesti kielisuihkutukseen. Koulutukseen osallistuminen ei vaadi sinulta ruotsin kielen osaamista.


Kohderyhmä:

Varhaiskasvatuksen henkilöstö. Ilmoittaudu yhdessä samassa lapsiryhmässä työskentelevien kollegojesi kanssa.

 

Koulutus on jaettu kolmeen osaan:

1. Ammatillinen keskustelu

Saatte tutustua kahteen alan tutkijoiden väliseen keskusteluun. Tutustukaa videoihin yhdessä kollegoiden kanssa tai itsenäisesti kun teille parhaiten sopii. Keskustelut antavat käsitteitä, inspiraatiota ja kysymyksiä, joita voitte pohtia yhdessä samassa lapsiryhmässä työskentelevien kollegoiden kanssa.

Ajankohta: tammikuu-helmikuu 2024

2. Inspiraatiota arkeen

Lapsiryhmäänne saapuu vierailulle pedagogeja, joilla on kokemusta kielten sisällyttämisestä toimintaan esim. kielisuihkutuksessa käytettävin tavoin. Heidän tehtävänään on inspiroida teitä kielitietoisessa ja kieltä kehittävässä toiminnassanne. Pedagogit työskentelevät teidän kanssanne lapsiryhmässä ja voitte yhdessä heidän tuellaan reflektoida menetelmien käyttöä työssänne.

Ajankohta: helmikuu-maaliskuu 2024

3. Verkostoitumistapaaminen

Verkostoitumistapaamisessa saatte tavata muita koulutukseen osallistuneita molemmista kieliryhmistä. Tapaaminen antaa tilaisuuden ajatusten ja kokemusten vaihtoon sekä mahdollisuuden saada uutta perspektiiviä työn jatkoon keskustelun avulla.

Ajankohta: huhtikuu 2024

 

Toteutus:

Koulutus on kaksikielinen, suomi-ruotsi.

Paikka:

Pedagogit vierailevat päiväkodeissa. Verkostoitumistapaamisen paikkakunta ilmoitetaan myöhemmin.

Maksu:

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja siksi osallistujille maksuton. Huomioi, että Opetushallituksen rahoitus ei kata Ahvenanmaata. Matkat, ruokailut sekä majoitus ovat omakustanteisia.

 

UBS-logo finska

Päivitetty 23.10.2023