Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Uusi Habitability-verkosto vahvistaa saaristoyhteisöjen elinvoimaisuutta

Hyvä median edustaja!

Suomi on yksi maailman maista, jolla on eniten asuttuja saaria, ja niiden asuttavuuteen ja vetovoimaisuuteen liittyy paljon kehittämispotentiaalia. Äskettäin kehitetty menetelmä, habitability (suomeksi asuttavuus, ruotsiksi bobarhet), on erityisesti pienten saaristoyhteisöjen tarkastelua ja kehittämistä varten kehitetty työkalu, jonka avulla tehdään ns. asuttavuusanalyysi.

Alueenne Leader-yhdistys on mukana uudessa, Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) rahoittamassa Habitability-verkostossa. Verkoston tavoitteena on edellä kerrotun mukaisesti asuttavuusanalyysien avulla parantaa saaristoyhteisöjen elämänlaatua ja vahvistaa niiden elinvoimaisuutta, ja tämän myötä lisätä saarten houkuttelevuutta asuinpaikkana, sekä saada aikaan toimiva, maanlaajuinen ruohonjuuritason saaristoyhteisöjen verkosto.

Habitability-verkoston toimintaan kuuluu tapaamisia ja työpajoja liittyen verkoston toimintaan osallistuvien saaristoalueiden asuttavuuteen. Ensimmäinen työpaja järjestetään tiistaina 1.2.2022, klo 13–16. Työpajassa käsitellään Habitability-verkostoa ja kerrotaan asuttavuusanalyysin tekemisestä. Työpaja toteutetaan etänä Zoom-yhteydellä ja se on ilmainen ja avoin kaikille kiinnostuneille. Toivomme laajaa osallistumista ja siksi myös medianäkyvyys olisi tervetullutta. Osallistuminen ensimmäiseen työpajaan ei edellytä sitoutumista verkoston toimintaan.

TEM:in rahoitus on myönnetty Varsinais-Suomen liiton kautta Åbo Akademin Saaristoinstituutille vuosiksi 2022–23. Verkostossa mukana olevat Leader-ryhmät edustavat kaikkia Suomen kahdeksaa saaristokuntaa ja lisäksi enemmistöä niistä neljästäkymmenestä kunnasta, joilla on saaristoalueita. Teemme yhteistyötä myös Suomen kansallisen Saaristoasiain neuvottelukunnan kanssa. Verkostossa mukana olevat tahot listataan tässä.

Habitability-verkosto on kaksikielinen ja toimii siten myös sillanrakentajana erikielisten saaristoalueiden välillä.

Leader on EU:n, valtion ja kuntien rahoittama toimintatapa maaseudun kehittämiseksi. Leader-ryhmät ovat yhdistyksiä, jotka kannustavat asukkaita kehittämään omaa paikkakuntaansa.

 

Asuttavuuden käsitteestä

Asuttavuuden käsite on läheistä sukua YK:n kestävän kehityksen tavoitteille ja Agenda 2030:lle. Asuttavuus tuo globaalit kestävyystavoitteet paikalliselle tasolle ja tekee niistä konkreettisempia.
Asuttavuuden käsite kehitettiin Ahvenanmaalla, Kökarin saarella, vuosina 2018–20.

Saaristoyhteisön asuttavuus tarkoittaa, että asukkaille on työpaikkoja, asuntoja, koulu, lauttayhteyksiä, yhteisöllisyyttä – kaikkea sitä, mitä kestävä yhteiskunta tarvitsee voidakseen pitää huolta ihmisistään, luonnostaan ja ympäröivästä meri- tai vesialueesta.

Toivomme, että hankkeen myötä tullaan tekemään asuttavuusanalyysejä monista eri puolilla Suomea olevista saarista. Asuttavuusanalyysi voi toimia saaren tai saaristoalueen kehittämisen lähtökohtana. Esimerkiksi Kökar sai yli 1 miljoonan euron EU-rahoituksen osittain sen perusteella, että heidän tekemänsä asuttavuusanalyysi toi esille selkeitä kehittämiskohteita saaren energiahuollossa.

Yksi Habitability-verkoston tavoitteista on myös kerätä luotettavaa ja laadukasta tietoa maamme asutuista saarista. Myöskään kansallisella tasolla tätä ei toistaiseksi ole: varmaksi ei tiedetä edes, miten monta asuttua saarta Suomessa on. Viranomaispäätökset ja lakien valmistelu tehdään olemassa olevan tiedon pohjalta, ja siksi saaristoalueisiin liittyvä tutkimus ja tiedon kerääminen on erittäin tarpeellista. Asuttavuusanalyysit omalta osaltaan tuottavat tätä päätöksentekoa tukevaa tietoa. Tämän vuoksi on myös tärkeää, että saamme mukaan mahdollisimman monia erilaisia saaria eri puolilta Suomea.

Lisätietoa:

Habitability-verkoston nettisivusto: abo.fi/habitability
Pia Prost, projektivastaava, pia.prost@abo.fi, 050 3381710