Kirjoita tähän hakemasi!

Kansalaispaneeli sananvapaudesta Suomessa

Kansalaispaneeli sananvapaudesta Suomessa

Kansalaispaneelin loppuraportin löydät alhaalla olevista linkeistä

Avoin hallinto sivustolla

Valtioneuvoston sivustolla

 

 

OECD haluaa selvittää kansalaisten näkemyksiä ja ratkaisuehdotuksia sananvapauden turvaamiseksi Suomessa osana käynnissä olevaa arviointia Suomen kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksista (Civic Space Scan Finland). Valtiovarainministeriö ja oikeusministeriö ovat tilanneet tätä varten kansalaispaneelin, jonka toteuttaja on Åbo Akademin Yhteiskuntatieteen tutkimuslaitos (Samforsk). Kansalaispaneeli järjestetään helmikuussa 2021, jolloin panelistit pääsevät keskustelemaan toimista, joita Suomessa voitaisiin ottaa käyttöön julkisuudessa työnsä puolesta olevien henkilöiden suojelemiseksi vihapuheelta sekä vapaan mielipiteenilmaisun turvaamiseksi.

Mistä CSS-kansalaispaneelissa on kyse?

Suomessa on tällä hetkellä käynnissä OECD:n arviointi Suomen kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksista sekä kansalaisten mahdollisuuksista osallistua päätöksentekoon. Osana OECD:n Civic Space Scan -arviointia OECD haluaa selvittää kansalaisten näkemyksiä ja ratkaisuehdotuksia sananvapauden turvaamiseksi Suomessa.

Julkisissa viroissa ja tehtävissä toimivat henkilöt, kuten toimittajat, tutkijat, virkahenkilöt, poliisit, tuomarit, poliitikot ja kansalaisaktivistit kohtaavat Suomessa enenevässä määrin uhkailua ja häirintää työssään. Maalittaminen esimerkiksi internetissä voi estää henkilöitä hoitamasta työtään ja esittämästä mielipiteitään.

Jotta kansalaisten näkemyksiä aiheesta ja ratkaisuehdotuksia voitaisiin kuulla riittävän hyvin, valtiovarainministeriö ja oikeusministeriö ovat tilanneet puntaroivan kansalaispaneelin, jonka toteuttajaksi on valittu Åbo Akademin Yhteiskuntatieteen tutkimuslaitos (Samforsk). Puntaroivassa kansalaispaneelissa taustoiltaan ja mielipiteiltään erilaiset suomalaiset eri puolilta Suomea kerääntyvät kuulemaan asiantuntijoita ja toisiaan sekä keskustelemaan sananvapaudesta Suomessa. Kansalaispaneelissa kuunnellaan avoimin mielin erilaisia mielipiteitä ja kantoja sekä asiantuntijoita, ja puntaroidaan keskustelun aihetta huolellisesti. Kansalaispaneelin päätteeksi osallistujat työstävät yhdessä julkilausuman, joka luovutetaan valtiovarainministeriölle ja kuntaministeri Sirpa Paaterolle.

Kuka voi osallistua kansalaispaneeliin?

Kansalaispaneelin osallistujat on valittu Digi- ja väestötietoviraston satunnaisotoksen perusteella, mikä tarkoittaa, että jokaisella 18−79-vuotiaalla suomalaisella on yhtäläinen todennäköisyys tulla kutsutuksi kansalaispaneeliin. Kutsu lähetettiin 3000 Suomessa asuvalle henkilölle vuodenvaihteessa, ja kutsun saaneilla oli mahdollisuus ilmoittautua vapaaehtoisiksi kansalaispaneeliin täyttämällä kyselylomake. Kansalaispaneeliin on valittu Suomen väestöä mahdollisimman hyvin edustava noin 35 henkilön ryhmä vapaaehtoiseksi ilmoittautuneiden joukosta.

Miten kansalaispaneeli työskentelee?

Kansalaispaneeli kokoontuu virtuaalisesti Zoom-sovelluksen kautta yhteensä kolme kertaa helmikuussa 2021: torstaina 11.2 sekä lauantaina ja sunnuntaina 13.−14.2. Kansalaispaneelin työskentelyyn kuuluu huolellinen perehtyminen sananvapauden tilaan ja haasteisiin nyky-Suomessa. Kansalaispaneelin osallistujille jaetaan puolueetonta kirjallista ennakkomateriaalia aiheesta, ja kansalaispaneelin kokoontumisissa he kuulevat aiheen asiantuntijoita sekä esittävät näille kysymyksiä. Kansalaispaneeli keskustelee taustatiedosta ja eri näkemyksistä puntaroivan keskustelun periaatteiden mukaisesti koko ryhmän kesken sekä jakautumalla pienempiin ryhmiin. Keskustelun tasapuolisuutta ovat valvomassa koulutetut moderaattorit.

Pääsevätkö ulkopuoliset seuraamaan kansalaispaneelin työskentelyä?

Turvallisen keskusteluilmapiirin ja työrauhan takaamiseksi kansalaispaneelin kokoontumiset ovat suljettuja yleisöltä. Samat tiedot ovat luettavissa myös täältä hankkeen verkkosivuilta. Kansalaispaneelin etenemisestä julkaistaan tiedotteita osoitteessa https://www.abo.fi/fi/csskansalaispaneeli/ sekä valtiovarainministeriön sivuilla. Kansalaispaneelin suositukset ja loppuraportti ovat vapaasti luettavissa maaliskuusta 2021 lähtien, ja niistä tiedotetaan laajasti eri kanavia pitkin.

 

Tiedotteet valtiovarainministeriön sivuilla

OECD selvittää kansalaispaneelin avulla kansalaisten näkemyksiä ja ratkaisuehdotuksia sananvapauden turvaamiseksi Suomessa 

Kansalaispaneeli puntaroi toimia sananvapauden edistämiseksi ja maalittamisen ehkäisemiseksi

 

Lisätiedot:

Tutkijatohtori Maija Jäske, maija.jaske(at)abo.fi

Tutkimusassistentti Hilma Sormunen, hilma.sormunen(at)abo.fi

Päivitetty 7.7.2022