Kirjoita tähän hakemasi!

Säteilyturvallisuus Åbo Akademissa

Säteilyturvallisuus Åbo Akademissa

Åbo Akademissa on käytössä sekä ionisoivaa säteilyä tuottavia laitteita että suljettuja säteilylähteitä. Säteilyä tuottavat laitteet ovat radionuklidien tuotannossa käytettäviä hiukkaskiihdyttimiä ja materiaalien karakterisoinnissa käytettäviä röntgenlaitteita. Lääketieteellisessä diagnostiikassa tarvittavia radionuklideja tuotetaan valtakunnallisessa PET-keskuksessa asianmukaisen laatujärjestelmän (EU-GMP) mukaisesti.

Ionisoivaa säteilyä käyttävä toiminta edellyttää Säteilyturvakeskuksen (STUK) myöntämää turvallisuuslupaa. Åbo Akademin johto vastaa säteilyturvallisuudesta ja nimeää säteilyturvallisuusvastaavat (STV), jotka valvovat, että toiminnassa noudatetaan säteilyturvallisuuslakia ja turvallisuusluvan ehtoja. Åbo Akademissa on lisäksi säteilyturvallisuustyöryhmä, jonka tehtävänä on ylläpitää hyvää turvallisuuskulttuuria ja huolehtia säteilyturvallisuutta koskevasta sisäisestä täydennyskoulutuksesta. Työryhmä huolehtii myös sujuvasta tiedonkulusta yliopiston johdon ja ionisoivan säteilyn käyttäjien välillä.

Päivitetty 15.5.2020