Kirjoita tähän hakemasi!

Lehdistötiedote

Lehdistötiedote

Yhteisvastuuta, solidaarisuutta ja empatiaa pääministerien some-viestinnässä pandemian alkuvaiheessa

Pohjoismaiden pääministerien pandemian alkuvaiheessa julkaisemat Instagram-päivitykset olivat keskenään erilaisia sekä sävyltään että painotuksiltaan. Tanskan pääministeri ilmaisi päivityksissään empatiaa, kun taas hänen kollegansa Suomessa peräänkuulutti solidaarisuutta ja Ruotsin pääministerin viesteissä oli usein opettavainen sävy. Erot kävivät ilmi Åbo Akademissa tehdyssä tutkimuksessa.

– Havaitsimme pohjoismaisten pääministerien some-viestinnässä paljon yhtäläisyyttä, kuten esimerkiksi sen, että viesteissä tuotiin usein esiin hallitus, valtion organisaatiot ja terveysviranomaiset ja niiden toiminta. Yhteistä oli myös se, että valtaosassa päivityksistä pääministerit vetosivat yleisön solidaarisuuteen, kertoo yliopistonlehtori ja tutkija Jenny Lindholm Åbo Akademin valtio-opin, median ja viestinnän oppiaineesta.

Lindholm on yhdessä tutkijakollegansa Tom Carlsonin kanssa analysoinut Tanskan, Ruotsin ja Suomen pääministerien henkilökohtaisilla Instagram-tileillä 11.3.–10.6.2020 julkaistut päivitykset, joissa mainitaan koronavirus tai muuten viitataan pandemiaan. Norjan ja Islannin pääministerien viestintää ei analysoitu, koska heidän koronapandemiaan liittyvien päivitystensä määrä oli tutkittavana ajanjaksona niin vähäinen, että niiden mukaan ottaminen olisi vääristänyt tilastollista vertailua.

– Pandemian ensimmäisen aallon aikana Pohjoismaiden terveysviranomaiset antoivat viestinnässään pääasiassa ohjeita yleisölle, kun taas pääministerit ilmaisivat tukeaan kansalle sosiaalisessa mediassa. Havaitsimme, että he monesti vetosivat kansalaisten yhtenäisyyteen kehottamalla solidaarisuuteen kriisin keskellä, sanoo Lindholm.

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven näytti tutkimuksen mukaan keskittyvän eniten vuorovaikutukseen oman hallituksensa, muiden valtiollisten elinten ja terveysviranomaisten kanssa. Hän myös mainitsi muita kuin valtiollisia organisaatioita useammin kuin kollegansa. Löfven nosti esiin muun muassa Ruotsin kirkkojen, uskonnollisten yhteisöjen ja kansalaisjärjestöjen, kuten liikuntajärjestöjen ja eläkeläisyhdistysten, tekemän arvokkaan työn. Pääministereistä juuri Löfven julkaisi eniten moraalia kohottavia viestejä, joiden tavoitteena oli vahvistaa kansalaisten sinnikkyyttä kriisin aikana.

Tanskan pääministeri Mette Fredriksen puolestaan ilmaisi ensisijaisesti empatiaa pandemiasta kärsiviä ihmisiä ja ryhmiä kohtaan mutta myös kiitollisuutta yksilöiden ja ryhmien toiminnasta kriisin aikana. Hän mainitsi oman hallituksensa ja ministerit vain 15 prosentissa päivityksistään, ja kirjoitti kollegoitaan monipuolisemmin vuorovaikutuksesta muiden tahojen kanssa.

Suomen pääministeri Sanna Marin painotti erityisen vahvasti vuorovaikutusta hallituksen kanssa mutta mainitsi harvemmin muita organisaatioita ja toimijoita. Marin käsitteli päivityksissään etupäässä valtiollisia päätöksiä ja toimenpiteitä. Hän peräänkuulutti jossain määrin solidaarisuutta ja julkaisi päivityksiä, joiden tarkoituksena oli pitää yllä suomalaisten moraalia, mutta hänen päivityksensä eivät tyypillisesti sisältäneet ihmisiä tukevaa viestiä tai tunteisiin vetoavaa tapaa osoittaa tukea ihmisille.

– Eräänlaisina ääripäinä erottuvat kansalaisia ohjeistava Löfven ja kiitollisuutta ilmaiseva Fredriksen. Löfven painotti Tanskan ja Suomen kollegoitaan enemmän informatiivisuutta ja ihmisten käyttäytymisen ohjaamista esimerkiksi kehottamalla ”pitämään turvavälit”. Toisena erona näkyi, että Fredriksen ja Löfven, toisin kuin Marin, viestivät usein tavalla, joka ilmaisi tukea yleisölle.

Tapaustutkimukset pääministerien Instagram-päivityksistä ja pohjoismaisten terveysviranomaisten Twitter-viestinnästä saman ajanjakson aikana sisältyvät tammikuussa 2023 julkaistuun antologiaan ”Communicating a Pandemic – Crisis Management and Covid-19 in the Nordic Countries”. Terveysviranomaisten Twitter-viestintää koskevan tutkimuksen tekijät ovat Frederike Albrecht ja Helena Hermansson Ruotsin Maanpuolustuskorkeakoulusta.

 

Lisätietoja:
Jenny Lindholm, yliopistonlehtori ja tutkija, valtio-opin, median ja viestinnän oppiaine
Puhelin: 050 358 19 46 (ruotsiksi tai englanniksi, tavoitettavissa maanantaisin ja keskiviikkoisin)
S-posti: jenny.lindholm@abo.fi