Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

MEDIATIEDOTE
Åbo Akademi
10.8.2018

Virtuaalisia kohtaamisia kielirajan yli – opettajan opas eluokkatandemiin julkaistu

Toisen kotimaisen kielen oppiminen on sekä mukavaa että tehokasta, kun se tapahtuu yhteistyössä kohdekieltä äidinkielenään puhuvan kaverin kanssa. Tällaista vastavuoroista oppimista kutsutaan tandemiksi.

Åbo Akademilla Vaasassa on kehitetty tandempedagoginen malli kouluille, jotka sijaitsevat maantieteellisesti kaukana toisistaan, jolloin fyysiset tapaamiset eivät ole mahdollisia. Mallia kutsutaan eluokkatandemiksi. Eluokkatandemissa suomenkielisen ja ruotsinkielisen koulun oppilaat tapaavat virtuaalisissa oppimisympäristöissä. Kaksi erikielistä oppilasta muodostaa tandemparin ja työskentelee yhdessä oppien vuorotellen toistensa kieliä.

– Opettajien kokemusten mukaan henkilökohtainen kontakti opiskeltavaan kieleen ja sen puhujiin voi parantaa oppilaiden asenteita sekä lisätä opiskelumotivaatiota, sanoo Michaela Pörn, suomen kielen didaktiikan professori Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnasta.

Pörn on Eluokkatandem-hankkeen (2015–2018) johtaja. Hankkeen lopputuotoksena julkaistaan kaksikielinen digitaalinen opettajan opas eluokkatandemiin. Kieltenopettajille suunnattu opas on vapaasti saatavilla osoitteessa www.abo.fi/eklasstandem. Siinä annetaan konkreettisia neuvoja ja ideoita eluokkatandemin toteuttamiseen opetuksessa sekä tehtävien soveltamiseen eri kouluasteille peruskoulusta korkeakouluihin.

Hankkeessa Åbo Akademin tutkijat ovat kehittäneet eluokkatandemia kieltenopetuksen mallina tiiviissä yhteistyössä ruotsinopettajien Satu Savolainen (Leppävirran lukio) ja Olli-Pekka Salo (Jyväskylän normaalikoulu), sekä suomenopettajien Marianne Backlund, Jari Löf (Gymnasiet i Petalax) ja Åsa Löf (Vasa övningsskola) kanssa. Koska eluokkatandemissa käytetään virtuaalisia oppimisympäristöjä ja digitaalisia työvälineitä, on hankkeessa ollut mukana myös ITK-pedagogi Simon Hansell (Gymnasiet i Petalax).

Eluokkatandemissa kieltä käytetään aidoissa viestintätilanteissa, etupäässä Skype-videopuheluissa ja chatissa sekä kirjoittamalla yhdessä jaetuissa dokumenteissa. Oleellista on myös yhdessä oppiminen ja oppilaiden vastuu omasta oppimisestaan.

– Yleisin oppilailta saatu palaute on, että tandempedagogiikka madaltaa kynnystä käyttää opiskeltavaa kieltä ja lisää uskoa omaan kielitaitoon, kykyyn viestiä ja tulla ymmärretyksi kohdekielellä, kertoo Katri Hansell, projektitutkija Åbo Akademissa.

– Lisäksi eluokkatandem on monille yksikielisillä paikkakunnilla asuville nuorille ainoa foorumi tavata samanikäisiä toisen kieliryhmän edustajia. Kontakti heihin parantaa niin toisen kieliryhmän kielen kuin kulttuurinkin tuntemusta ja voi siten vähentää ennakkoluuloja kieliryhmien välillä.

Pörn ja Hansell jatkavat tandempedagogiikan tutkimista ja kehittämistä myös tulevaisuudessa.

– Kuuden viime vuoden aikana olemme tehneet yhteistyötä pääasiassa lukioiden kanssa ensin luokkatandemissa, joka perustuu kasvokkaisiin tapaamisiin lähellä toisiaan sijaitsevissa kouluissa ja sitten eluokkatandemissa, jossa tavoitteena on ollut mahdollistaa tandempedagogiikan soveltaminen myös yksikielisillä paikkakunnilla. Alkavana lukuvuonna jatkamme kehittämistyötä kielisuihkutandemin parissa soveltaen tandempedagogiikkaa alkuopetukseen yhteistyössä muutaman vaasalaisen alakoulun kanssa. Kiinnostus tandempedagogiikkaa ja sen erilaisia soveltamismahdollisuuksia kohtaan kasvaa koko ajan, sanovat Pörn ja Hansell.

 

Lisää tietoa ja haastattelut:
Professori Michaela Pörn, Åbo Akademi, puh. 06 324 7373, sähköposti: michaela.poern@abo.fi
FT Katri Hansell, projektitutkija, Åbo Akademi, puh.06 324 7012, sähköposti: katri.hansell@abo.fi
Suomenopettaja Marianne Backlund, Gymnasiet i Petalax, puh. 050 338 4104, sähköposti: marianne.backlund@malax.fi
Suomenopettaja Jari Löf, Gymnasiet i Petalax, puh. 050 400 6893, sähköposti: jari.lof@malax.fi
Suomenopettaja Åsa Löf, Vasa övningskola, puh. 050 500 4175, sähköposti: asa.lof@abo.fi
Ruotsinopettaja Olli-Pekka Salo, Jyväskylän normaalikoulu, puh. 040 411 6554, sähköposti: olli-pekka.salo@norssi.jyu.fi
Ruotsinopettaja Satu Savolainen, Leppävirran lukio, puh. 050 327 2772, sähköposti: satu.savolainen@leppavirta.fi

 

Lisää tietoa tandempedagogiikasta: www.abo.fi/tandem.

Opettajan opas eluokkatandemiin: www.abo.fi/eklasstandem.