Kirjoita tähän hakemasi!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

MEDIATIEDOTE
7.2.2018
Åbo Akademi
Väitös

 

Väitös orgaanisen kemian alalta

 

FM Jani Rahkilan väitöskirja orgaanisen kemian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa perjantaina 16.2.2018.

Väitöskirjan otsikkona on Multivalency in Carbohydrate Chemistry: From Oligosaccharides to Oligovalency and Beyond.

Hiilihydraatit ovat eräs neljästä biomolekyylityypistä, joihin lisäksi lukeutuvat lipidit, proteiinit ja nukleiinihapot. Luonnossa hiilihydraatit toimivat muun muassa kasvien soluseinämien rakennekomponentteina, energiavarastoina, sekä merkittävänä osana soluviestintää. Väitöskirjan tavoitteena oli kehittää ja tutkia oligosakkaridien ja multivalenttien glykoklustereiden valmistusmenetelmiä, sekä tutkia niiden kolmiulotteisia rakenteita ja biologisia ominaisuuksia.

Väitöskirjan keskeinen tutkimuskohde oli β-(1→2) -kytkeytyneet immuunijärjestelmää stimuloivat oligosakkaridit ja glykoklusterit. Samankaltaisia yhdisteitä esiintyy luonnossa hiivasieni Candida albicansin soluseinämässä. Tämä mikro-organismi on opportunistinen patogeeni, joka saattaa aiheuttaa vakavia tulehduksia heikentyneen immuunijärjestelmän omaavissa potilaissa. Tutkittujen yhdisteiden voitiin osoittaa stimuloivan immuunijärjestelmää, ja niitä voitaisiin mahdollisesti käyttää parempien siedätyshoitojen kehittämiseen allergisten oireiden lievittämiseksi.

Työssä tutkittiin aluksi yksinkertaisempien oligosakkaridien synteesiä ja analytiikkaa, siirtyen sitten suurempiin, useita samankaltaisia yksiköitä sisältäviin multivalentteihin glykoklusterimolekyyleihin. Useita trivalentteja mannobiooseja valmistettiin ja niiden mahdollista adjuvanttikäyttöä allergian siedätyshoidossa tutkittiin lupaavin tuloksin.

Lisäksi polysakkaridien funktionalisointia varten kehitettiin uusi menetelmä, jolla pienempiä disakkaridiyksiköitä voitiin kytkeä polysakkaridikantajalle. Muunnellun polysakkaridin vuorovaikutusta galektiini-3-proteiinin kanssa tutkittiin ja osin odottamattomatkin tulokset saattavat tulevaisuudessa muokata käsitystämme hiilihydraattien ja proteiinien vuorovaikutuksesta luonnossa. Polysakkaridin funktionalisointiin käytetyn reaktion voitiin osoittaa pilkkovan polysakkaridirakenteen pienempiin, hyvin samankaltaisiin osiin. Reaktion tarkempi tutkimus ja hyödyntäminen voi tulevaisuudessa avata uusia mahdollisuuksia ja menetelmiä biomassan prosessointiin.

Jani Rahkila väittelee tohtoriksi perjantaina 16. helmikuuta 2018 klo 13 osoitteessa auditorio Ringbom, Axelia II, Piispankatu 8, Turku. Vastaväittäjänä toimii professori David Crich, Wayne State University, USA ja kustoksena professori Reko Leino, Åbo Akademi.

Jani Tyko Wilhelm Rahkila on syntynyt 14.12.1987 Kokkolassa. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 2006 Karleby svenska gymnasium -lukiossa ja filosofian maisterin tutkinnon Åbo Akademissa 2012.

Jani Rahkila on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 040 839 0731 ja sähköpostitse osoitteesta jani.rahkila@abo.fi.

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa: http://www.doria.fi/handle/10024/149305?locale=lfi

Tämän linkin kautta saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä:
http://web.abo.fi/pressmaterial/Jani_Rahkila_disp.jpg

Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.


Ystävällisin ÅA-terveisin,
Mia Henriksson
Tiedottaja