Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

MEDIATIEDOTE
26.1.2018
Åbo Akademi
Väitös

 

Väitös kansalaisuudesta olemisen ja toimimisen tapoina vapaassa sivistystyössä

KM Annika Pastuhovin väitöskirja aikuiskasvatustieteen alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa perjantaina 2.2.2018.

Väitöskirjan otsikkona on Att vara och agera medborgare. En etnografisk studie i folkbildande praktiker.

Aikuisten vapaan ja vapaaehtoisen opiskelun ajatellaan tukevan arjen kansalaisuutta. Esimerkiksi kansalaisopistojen kursseilla oletetaan tapahtuvan näin, kun osallistujat voivat kehittää itseään, omaehtoisesti yhdessä toistensa kanssa. Etsimällä yhdessä tietoa ja vaihtamalla kokemuksia osallistujille mahdollistuu sekä ymmärtää että muuttaa elämäänsä ja sen ehtoja.

Väitöskirjassa kysytään, miten nämä vapaan sivistystyön demokraattiset ideaalit, kuten vapaus ja tasa-arvo, toteutuvat sivistystyön toiminnassa kansalaisuutena osallistujanäkökulmasta? Analyysissa pureudutaan osallistumiseen kansalaisena olemisena ja toimimisena – osallisuuden tuntemisena ja opintojensa kautta toimimisena.

Tutkimus koostuu kolmesta etnografisesta kenttätutkimuksesta: ikäihmisten puutyökurssista, filosofian opintopiiristä sekä englanninkielen kurssista. Tutkija osallistui näiden vapaaehtoisten opintoryhmien arkeen ja pyrki näin ymmärtämään toimintaa sen omista ehdoista käsin.

Tutkimuksen löydökset osoittavat, että osallistuminen näihin kolmeen opintoryhmään merkitsee erinäisiä vaihtoehtoja osallistujien elämäntilanteissa. Kansalaisuus opinnoissa toimi joko vastapainona (puutyökurssilla ja filosofian opintopiirissä) tai toisena vaihtoehtona (englanninkielen kurssi) suhteessa osallistujien muuhun arkeen. Tutkimustuloksia pohditaan kolmena eri vapauden muotona. Kahdessa ensimmäisessä ryhmässä osallistujat luovat tiloja, joissa he voivat pyrkiä johonkin toivottuun, kun taas viimeisessä ryhmässä osallistujat sanoutuvat väliaikaisesti irti vapaudestaan pyrkiäkseen oppimaan. Kaikkiaan osallistuminen on myös läheisessä suhteessa osallistujien muuhun arkeen. Opintopiireissä keskitytään aikaisempien kiinnostusten syventämiseen, osallistujien samansuuntaisia näkemyksiä kuunnellen ja huomioiden. Kuinka vapaata ja vapaaehtoista osallistuminen vapaan sivistystyön toimintaan oikeastaan on? Tukeeko vapaa sivistystyö (sittenkin) vain tietynlaista kansalaisuutta?

 

Annika Pastuhov väittelee tohtoriksi perjantaina 2. helmikuuta 2018 klo 13 osoitteessa Akademisalen, Academill, Rantakatu 2, Vaasa. Vastaväittäjänä toimii professori Jorun Stenøien, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU, Norja ja kustoksena professori Petri Salo, Åbo Akademi.

 

Annika Pastuhov on syntynyt 10.6.1987 Turussa. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 2006 Vasa övningsskolas gymnasium -lukiossa ja kasvatustieteen maisterin tutkinnon Åbo Akademissa 2011.

Annika Pastuhov on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 040 845 4225 ja sähköpostitse osoitteesta annika.pastuhov@abo.fi .

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa:
www.doria.fi/handle/10024/149218?locale=lfi

 

Tämän linkin kautta saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä.
http://web.abo.fi/pressmaterial/Annika_Pastuhov.jpg
Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.


Ystävällisin ÅA-terveisin,
Mia Henriksson
Tiedottaja