Kirjoita tähän hakemasi!

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Turun tekniikan korkeakoulutus kasvattaa vetovoimaansa

Turkulaisten korkeakoulut menestyivät ennätyshyvin kevään toisessa yhteishaussa. Turun yliopisto ylsi ensimmäistä kertaa koko maan suosituimmaksi korkeakouluksi. Turun ammattikorkeakoulu on edelleen kolmanneksi suosituin ammattikorkeakoulu hakijamäärässä mitattuna.

Turkulaisella tekniikan korkeakoulutuksella menee hyvin. Tekniikan korkeakoulukseen hakeneiden kokonaismäärä oli tänä vuonna yhteensä lähes 8 200 hakijaa, kasvua vuoden 2020 lukuihin on tullut noin 19 prosenttia. Kasvua hakijamääriin tuovat sekä Turun yliopiston uudet diplomi-insinöörikoulutukset että muiden korkeakoulujen uudet koulutusavaukset. Kevään yhteishaun tilastojen mukaan jokaista turkulaisten korkeakoulujen tekniikan alan koulutuspaikkaa kohden oli 6,2 hakijaa. Jokaista aloituspaikkaa tavoittelevien hakijoiden määrä kasvaa tasaisesti.

Turun yliopiston teknillisen tiedekunnan ja lääketieteellisen tiedekunnan yhteiseen uuteen Teknillisen lääketieteen ja terveysteknologian DI-koulutusohjelmaan oli yhteensä 504 hakijaa, joista ainoastaan 30 valitaan suorittamaan diplomi-insinööritutkintoon johtavia opintoja. Viidesosa hakijoista oli ensisijaisia.

Tekniikan koulutusohjelmien kokonaishakijamäärä kasvoi Turun yliopistossa yli 2 200 hakijan. Vuonna 2020 Turun yliopistossa aloitettuun konetekniikan diplomi-insinöörikoulutukseen oli tänä vuonna noin 11 hakijaa jokaista aloituspaikkaa kohti.

Myös Åbo Akademin kemian- ja prosessitekniikan ja tietotekniikan diplomi-insinöörin koulutusohjelmien hakijamäärät kasvoivat viime vuodesta. Tietotekniikan diplomi-insinöörin koulutusohjelman hakijamäärä on kasvanut tasaisesti vuodesta 2020 lähtien. Tänä keväänä jokaista ÅA:n tietotekniikan diplomi-insinöörikoulutuspaikkaa kohti oli viisi hakijaa.

Turun ammattikorkeakoulun kokonaishakijamäärä laski verrattuna kahteen edelliseen, ennätykselliseen vuoteen. Ensisijaisia hakijoita oli edellisvuoteen verrattuna vähemmän kaikilla Turun ammattikorkeakoulun neljällä koulutusalalla, mutta prosentuaalisesti pienintä hakijamäärän lasku oli tekniikan alalla. Turun ammattikorkeakoulun tekniikan ohjelmat pärjäävät hyvin ensisijaisten hakijoiden houkuttelemisessa. Tänä keväänä suhteellisesti eniten ensisijaisia hakijoita oli tuotantotalouden, tieto- ja viestintätekniikan AMK-insinöörikoulutukseen sekä rakentamisen monimuotokoulutukseen.

Ruotsinkielisen Yrkeshögkolan Novian hakijamäärät ovat kokonaisuuden tasolla melkoisen vakiintuneet, mutta tekniikan alan koulutuksissa on nähtävissä tasaista kasvua. Tekniikan alan koulutukset ovat yleisesti ottaen ammattikorkeakoulun suosituimpien alojen joukossa. Erityisesti englanninkielinen merikapteenin nelivuotinen koulutus houkutteli nuoria tämän kevään yhteishaussa, mutta ruotsinkieliseenkin merikapteenikoulutukseen hakevien määrä on hyvällä tasolla.

Turun tekniikan korkeakoulutuksen vetovoiman kasvu on yhteistyön tulosta. Teknologiakampus Turku työskentelee aktiivisesti Turun tekniikan korkeakoulutuksen vetovoiman kehittämiseksi mm. erilaisten vuosittain toistuvien markkinointitoimenpiteiden kautta. Tekniikan korkeakoulutuksen vetovoimaa ja toisen asteen opiskelijoiden tietoisuutta tekniikan koulutusmahdollisuuksista on tänäkin keväänä lisätty jo kolmatta vuotta peräkkäin järjestetyllä TECH Roadshowlla sekä lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille suunnatun DemoDay- tilaisuuden avulla. Nämä vetovoimatoimenpiteet pohjautuvat Teknologiakampus Turun koulutusstrategiaan ja pitkänaikavälin tavoitteisiin vahvan tekniikan osaamiskeskittymän rakentamiseksi.