Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös ympäristö- ja meribiologian alalta 

Pierre Olivier

M.Sc. Pierre Olivierin väitöskirja ympäristö- ja meribiologian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa. 

Väitöskirjan otsikkona on Marine food webs: an exploration of past structure and function to prepare for the future. 

Väitöstilaisuus järjestetään keskiviikkona 27. huhtikuuta 2022 klo 13 osoitteessa auditorio Argentum, Aurum, Turku, väitöstilaisuutta voi myös seurata etänä. Vastaväittäjänä toimii Associate professor, Giovanni Strona, Helsingin yliopisto ja kustoksena dosentti Marie Nordström, Åbo Akademi. 

Yhteenveto

Kun meri muuttuu esimerkiksi ilmastonmuutoksen takia, muuttuvat myös samassa ympäristössä asuvien lajien väliset suhteet. Me osaamme kuvata ravintoverkkoja ”kuka syö kenet” -ekosysteemissä, samalla tavalla kuin sosiaaliset verkostot ihmisten välillä. On tärkeää ymmärtää miten ja kuinka nämä ravintoverkot muuttuvat ajan myötä sillä nämä ravintoverkot ovat ekosysteemien perusta, ja määrittävät kuinka ekosysteemi toimii ja kuinka ravintoaineet ja energia jakautuvat ekosysteemissä. Viime kädessä muutokset ravintoverkostossa voivat vaikuttaa ekosysteemin kestävyyteen sekä sen kykyyn toimittaa ihmisyhteiskunnan kannalta tärkeitä ekosysteemihyödykkeitä ja -palveluita. 

Tämä väitöskirja tutkii kuinka meren ravintoverkot ovat rakentuneet ja ovatko rakennelmat muuttunut ajan myötä. Tämä saavutettiin tutkimalla eri alueiden ravintoverkkoja (Itämeri, Pohjanmeri ja Barentsinmeri). Tässä työssä käytettiin olemassa olevaa pitkän aikavälin dataa selkärangattomista ja kalalajeista, sekä kehitettiin uusia metodeja siitä, kuinka kuvailla ja tunnistaa miten ravintoverkkojen rakennelma ja toiminta on muuttunut ajan myötä. Suunnittelemalla uusia mittareita ja yhdistämällä oikeat indikaattorit, voimme selvittää ja seurata muutoksia ravintoverkossa ja yhdistää nämä muutokset ekosysteemiin (esim. uusien lajien saapuminen tai muiden lajien katoaminen). Lisäksi tämä väitöskirja tutki kuinka tieto lajien ekologisista ominaisuuksista (esim. koko, muoto ja käyttäytyminen) auttaa meitä ymmärtämään miksi jotkut lajit vuorovaikuttavat toisten kanssa ja toiset ei. Tämä työ auttaa meitä myös ymmärtämään kuinka muutokset lajien monimuotoisuudessa muovaavat lajien välisiä vuorovaikutuksia meressä ja rannikkoalueilla.  

Pierre Olivier on syntynyt 1992 Reimsissä, Ranskassa. Hän on tavoitettavissa puhelimitse numerosta +358 40 685 1201 ja sähköpostitse osoitteesta pierre.olivier@abo.fi. 

Väitöskirja on luettavissa Åbo Akademin julkaisuarkistossa Doriassa.  

Tästä linkistä voit ladata lehdistökuvan väittelijästä.   

 

Ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.

Tilaisuuden lopussa yleisö saa mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Jos sinulla on kysymys, ilmoita siitä käyttämällä ”Raise Hand” -toimintoa. Valmistaudu etukäteen: varmista, että tietokoneessasi on mikrofoni, tai muotoile kysymys valmiiksi tekstitiedostoon, josta sitten voit kopioida sen Zoomin keskusteluosioon kun saat luvan kysymyksen esittämiseen.