Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös vanhimpien ihmisten hyvinvoinnista

VTM Marina Näsmanin väitöskirja sosiaalipolitiikan alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa perjantaina 9.4.2021.

Väitöskirjan otsikkona on Well-being in the light of being very old. Conceptualizations, associations and variations.

Tässä väitöstutkimuksessa ikääntyneiden koettua hyvinvointia lähestyttiin erityisesti 80–85 vuotta tai vanhempien ihmisten näkökulmasta. Väitöstutkimukseen sisältyvän käsitteellisen tutkimuksen mukaan sopeutumiskyky muodostaa keskeisen osan vanhoista vanhimpien ihmisten koetusta hyvinvoinnista. Toinen merkittävä käsitteellisen tutkimuksen tulos on, että hyvinvoinnilla on tiivis yhteys elämänlaatuun, terveyteen ja hyvään ikääntymiseen.

Empiirisen tutkimuksen avulla havaittiin, että vanhoista vanhempien hyvinvoinnissa löytyy sekä yhtäläisyyksiä että eroja verrattuna muihin ikäryhmiin. Lisäksi hyvinvointiin vaikuttavat lukuisat sosiodemografiset, sosiaaliset ja terveyteen liittyvät tekijät. Erityisesti huomioitavia riskitekijöitä ovat yksinäisyys ja masennus, joiden ennaltaehkäisy on suositeltavaa. Tutkimus osoitti myös, että osa tutkimushenkilöistä oli kokenut aikuisen lapsensa kuoleman, mikä heikensi hyvinvointia merkittävästi. Tästä aihepiiristä on myös melko vähän aiempaa kirjallisuutta, mikä antaa aihetta jatkotutkimuksiin.

Väitöskirja koostuu neljästä artikkelista, joista kolmen artikkelin aineisto on kerätty kyselytutkimuksen ja kotikäyntien avulla. Tiedonkeruut on tehty monitieteellisessä yhteistyössä Gerontologisen Alueellisen Tietokannan (GERDA), Umeå Universitetin, Åbo Akademin, Yrkeshögskolan Novian, Vaasan yliopiston ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulun kanssa. Sosiaalipolitiikan, geriatrian, hoitotieteen ja toimintaterapian yhdistäminen tutkimuksissa on ollut keskeistä, koska tutkimukset ovat keskittyneet hyvinvointiin, joka on moniulotteinen ilmiö.

Väitöstutkimuksen tuloksista hyötyvät sosiaali- ja terveydenhuolto sekä erityisesti vanhoista vanhimmille kohdennettujen palvelujen suunnittelu ja järjestäminen. Jatkotutkimuksia tarvitaan esimerkiksi vanhoista vanhimpien ihmisten hyvinvointia edistävistä menetelmistä. Lähivuosien haasteina ovat ihmiskeskeisten interventioiden kehittäminen ja testaus, joissa lähtökohtana ovat yksilölliset toiveet, tarpeet ja olosuhteet.

Marina Näsman väittelee tohtoriksi Åbo Akademissa perjantaina 9. huhtikuuta 2021. Vastaväittäjänä toimii dosentti Carin Lennartsson, Karoliininen instituutti, Tukholma, Ruotsi ja kustoksena dosentti Fredrica Nyqvist, Åbo Akademi.

Yleisö on tervetullut seuraamaan väitöstilaisuutta etänä tämän linkin kautta. Käytännön ohjeet alla.

Marina Ida Margareta Näsman on syntynyt 23.5.1989 Mustasaaressa. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 2008 Vasa svenska aftonläroverk-lukiossa ja VTK-tutkinnon 2012 Åbo Akademissa sekä VTM-tutkinnon 2014 Åbo Akademissa.

Marina Näsman on tavoitettavissa puhelimitse numerosta +358 50 326 4593 ja sähköpostitse osoitteesta marina.nasman@abo.fi.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa.

Marina Näsman

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä. Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.

 

Käytännön ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.

Tilaisuuden lopussa yleisö saa mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Jos sinulla on kysymys, ilmoita siitä käyttämällä ”Raise Hand” -toimintoa. Valmistaudu etukäteen: varmista, että tietokoneessasi on mikrofoni, tai muotoile kysymys valmiiksi tekstitiedostoon, josta sitten voit kopioda sen Zoomin keskusteluosioon kun saat luvan kysymyksen esittämiseen.