Kirjoita tähän hakemasi!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Tohtorinväitös vammaisten yhdenvertaisen yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuuksista Suomessa

VTM Elisabeth Hästbackan väitöskirja sosiaalipolitiikan alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa perjantaina 22.10.2021.

Väitöskirjan otsikkona on Equal participation in society? Perspectives on the opportunities available for persons with disabilities in Finland.

Vammaisten henkilöiden yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ja olla osallisia yhteiskunnassa on vammapolitiikan keskeisenä tavoitteena sekä kansallisella, että kansainvälisellä tasolla.  Näin ollen, tämän väitöskirjan tarkoituksena on tutkia, millaisina mahdollisuudet osallistua yhteiskuntaan näyttäytyvät vammaisille henkilöille Suomessa suhteessa yhdenvertaisuuteen.

Erilaisten esteiden ja mahdollistavien tekijöiden vaikutusten selvittämiseksi, sekä sen, miten osallisuutta voidaan edistää, tämä väitöskirja sisältää neljä näkökulmaa: tutkimuskentän-, poliittisen-, professionaalisen- ja vammaisten henkilöiden oman näkökulman. Empiirinen osa perustuu kirjallisuuskatsaukseen, eduskunnan lähetekeskustelun analyysiin, sekä haastattelututkimuksiin sosiaalityöntekijöiden ja vammaisten henkilöiden kanssa.

Tuloksissa kaikista neljästä näkökulmasta korostuivat voimakkaasti vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus ja itsemääräämisoikeus, sekä heidän osallistumisensa työmarkkinoille ja päätöksentekoon. Lisäksi esteet, mahdollistavat tekijät ja ehdotetut toimet yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseksi olivat yhteydessä toisiinsa. Kielteisiä asenteita ja esteellisyyttä korostettiin esimerkiksi usein esteinä, kun taas vammaisten henkilöiden oikeuksia ja palveluja pidettiin tärkeinä mahdollistajina. Yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseksi vammaispalvelujärjestelmään kaivattiin lisää joustavuutta ja resursseja. Lisäksi peräänkuulutettiin laajempaa esteettömyyttä, osallistavaa asennetta ja parempia työmahdollisuuksia.

Vaikkei vammaisten henkilöiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallisuuteen yhteiskunnassa ole tulosten valossa vielä saavutettu, tämä on edellytyksenä YK:n yleissopimuksessa vammaisten henkilöiden oikeuksista, johon Suomi on sitoutunut.

Elisabeth Hästbacka väittelee tohtoriksi Åbo Akademissa perjantaina 22. lokakuuta 2021 klo 12. Vastaväittäjänä toimii professori Rafael Lindqvist, Uppsala universitet, Ruotsi ja kustoksena professori Mikael Nygård, Åbo Akademi.

Yleisö on tervetullut seuraamaan väitöstilaisuutta etänä tämän linkin kautta. Käytännön ohjeet alla.

Maria Elisabeth Hästbacka on syntynyt 2.9.1985 Kaustisella. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 2004 Kronoby gymnasiumissa ja valtiotieteiden maisterin tutkinnon 2010 Åbo Akademissa.

Elisabeth Hästbacka on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 040 575 4175 ja sähköpostitse osoitteesta elisabeth.hastbacka@abo.fi.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa.

Elisabeth Hästbacka

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä. Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.

 

Käytännön ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.

Tilaisuuden lopussa yleisö saa mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Jos sinulla on kysymys, ilmoita siitä käyttämällä ”Raise Hand” -toimintoa. Valmistaudu etukäteen: varmista, että tietokoneessasi on mikrofoni, tai muotoile kysymys valmiiksi tekstitiedostoon, josta sitten voit kopioida sen Zoomin keskusteluosioon kun saat luvan kysymyksen esittämiseen.