Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös valittujen lääkeainekomponenttien hajottamisesta otsonoinnin ja heterogeenisen katalyysin avulla

MSc Soudabeh Saeidin väitöskirja teknillisen kemian ja reaktiotekniikan alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa maanantaina 16.3.2020.

Väitöskirjan otsikkona on Destruction of selected pharmaceuticals by ozonation and heterogeneous catalysis.

Yhdyskuntaperäiset jätevedet sisältävät monia lääkeainejäämiä, kuten särkylääkkeitä, tulehduslääkkeitä, antibiootteja ja hormoneja, jotka ovat haitallisia ekologisesti erittäin herkälle Itämeren alueelle, jolle on leimallista korkea kehitysaste ja intensiivinen teollinen ympäristö. Itämeren suhteellisen vähäisen vesimäärän ja ankaran ilmaston johdosta se on poikkeuksellisen haavoittuva ekosysteemi, jonka tilaa lääkeainepäästöt heikentävät.

Otsonointireaktiot ovat osa ns. kehittynyttä hapetusteknologiaa (AOT) jota sovelletaan veden- ja ilmanpuhdistuksessa. Vaikka otsonoinnin avulla lääkeaineet voidaan poistaa nopeasti ja tehokkaasti jätevedestä, otsonointiprosessi ei kykene mineralisoimaan orgaanisia yhdisteitä täydellisesti, vaan tietyissä tapauksissa saattaa väistämättä muodostua erittäin myrkyllisiä väli- ja sivutuotteita. Nämä välituotteet poikkeavat usein huomattavasti alkuperäisestä lääkeainemolekyylistä myrkyllisyytensä ja rikastumispotentiaalinsa suhteen. Sen tähden näiden välituotteiden määrittäminen ja täydellinen poistaminen ovat olennaisia näkökohtia juomaveden turvallisuutta ajatellen. Katalyyttinen otsonointi on lupaava menetelmä, koska se on ympäristöystävällinen ja erittäin tehokas.

Työssä rakennettiin otsonaattorilla varustettu kaasu-nestereaktorisysteemi, jossa voitiin suorittaa tarkkoja lääkeainemolekyylien hajoamisnopeuden mittauksia. Heterogeeniset katalyytit kiinnitettiin pyörivään koriin, joka oli sijoitettu reaktioastian sisälle. Neljä lääkeainemolekyyliä, joita on löydettävissä Itämeren alueelta, hajotettiin menestyksellisesti yhdistetyllä otsonointi-katalyysitekniikalla: ibuprofeeni, karbamatsepiini, diklofenaakki ja sulfadiatsiini.

Katalyyttisten ja ei-katalyyttisten otsonointikokeiden avulla saatiin selville näiden lääkeaineiden ja muodostuneiden välituotteiden reaktiokinetiikka kokeiden aikana. Koetulosten perusteella kehitettiin ibuprofeenin otsonointinopeuden matemaattinen malli.

Soudabeh Saeid väittelee tohtoriksi maanantaina 16. maaliskuuta 2020 klo 13 osoitteessa auditorio Salin, Axelia, Piispankatu 8, Turku. Vastaväittäjänä toimii professori Rüdiger Lange, Technische Universität Dresden, Saksa, ja kustoksena akatemiaprofessori Tapio Salmi, Åbo Akademi.

Soudabeh Saeid on syntynyt 24.3.1990 Tabrizissa, Iranissa. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 2012 Shahed High School -lukiossa, Tabrizissa, ja MSc-tutkinnon 2014 Islamic Azad University, Tabriz Branch (IAUT) -yliopistossa, Tabrizissa, Iranissa.

Soudabeh Saeid on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 040 015 1793 ja sähköpostitse osoitteesta soudabeh.saeid@abo.fi.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa: https://www.doria.fi/handle/10024/176540?locale=lfi.

Soudabeh Saeid

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä.
Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.