Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös ulkomailla syntyneiden kirjastoalan opiskeli-joiden ammatillisen identiteetin rakentumisesta

Ritva Hyttinen.
Ritva Hyttinen

FM Ritva Hyttisen väitöskirja informaatiotutkimuksen alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin yhteiskuntatieteiden, kauppatieteiden ja oikeustieteiden tiedekunnassa.

Väitöskirjan otsikkona on Desire for Inclusion: Construction of Professional Identity of Library Students with an Immigrant Background.

Väitöstilaisuus järjestetään perjantaina 12. toukokuuta 2023 klo. 13.15 osoitteessa Stora auditoriet, ASA-talo, Vänrikinkatu 3, Turku. Vastaväittäjänä toimii professori Andreas Vårheim, UiT Norges arktiske universitet, Norja ja kustoksena johtava tutkija, professori Kristina Eriksson-Backa, Åbo Akademi. Väitöstilaisuutta voi seurata etänä.

Yhteenveto

Yleinen kirjasto on instituutio, joka pyrkii edistämään sosiaalista oikeudenmukaisuutta, johon sosiaalisen osallisuuden käsite liittyy läheisesti. Huolimatta siitä, että monikulttuurisuus on yksi yleisen kirjaston perusperiaatteista, ja että kirjastoalan globaali ammattiyhteisö on sitoutunut tasa-arvon, monimuotoisuuden ja integraation puolustamiseen, kirjastoala ei ole noussut houkuttavaksi uravalinnaksi maahanmuuttajaväestön keskuudessa. Tutkimuksessa tarkastellaan maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ammatillisen identiteetin rakentumista kirjastoalan opintojen aikana sekä kokemuksia, jotka ovat vaikuttaneet heidän integroitumiseensa osaksi ammattiyhteisöä, että heidän ammattiuransa jatkumoon.

Ammatti-identiteetin rakentumista on tarkasteltu yleisen kirjaston ja kirjastoammatin kontekstissa, mutta tutkimus nojautuu sosiaalisen identiteetin teoriaan. Teorian mukaan ihmiset pyrkivät hakeutumaan sellaisiin ryhmiin, joita he pitävät merkityksellisinä, jotka voivat tarjota heille yhteenkuuluvuuden tunteen sekä joilla on positiivinen identiteetti. Inkluusio puolestaan liittyy ennen kaikkea sosialisaatioprosessiin, jonka aikana yksilö hakee itselleen paikkaa ryhmästä.

Haastatteluaineisto on kerätty kolmessa eri vaiheessa: opintojen alussa, opintojen päättyessä sekä seitsemän vuotta opintojen jälkeen. Tutkimustulokset näyttävät, että koulutus, käytännön harjoittelu ja ammatillinen yhteisö ovat ammattiuran alussa tärkeitä osa-alueita. Näiden kautta rakentuu ammatillisen identiteetin pohja ja niiden kautta tehdään myös uran jatkon arviointi. Siinä tapauksessa, että kirjastoala tähtää vakavasti maahanmuuttajataustaisten ihmisten integroimiseen osaksi ammattiyhteisöä, on tärkeää kiinnittää huomiota mainittuihin kolmeen osa-alueeseen. On myös tärkeää, että alla tuetaan positiivisia kokemuksia, jotka puolestaan tuottavat yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vahvistavat niin ammatti-identiteetin itsetuntoa kuin varmuutta. Tämä voisi osaltaan parantaa uusien tulokkaiden varmuutta uran valinnasta ja sen jatkuvuudesta.

Ritva Hyttinen on syntynyt 1961 Joensuussa. Hän on tavoitettavissa puhelimitse numerosta +358 449 072 891 ja sähköpostitse osoitteesta ritva.hyttinen@turkuamk.fi.

Väitöskirja on luettavissa Åbo Akademin julkaisuarkistossa Doriassa.

Tästä linkistä voit ladata lehdistökuvan väittelijästä.

 

Ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.