Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

MEDIATIEDOTE
30.5.2018
Åbo Akademi
Väitös

Tohtorinväitös työmuistin rakenteesta ja yhteyksistä persoonallisuuteen

PsM Otto Wariksen väitöskirja psykologian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnassa maanantaina 4.6.2018.

Väitöskirjan otsikkona on Explorations into working memory: Functional architecture, relationships with personality, and training mechanisms.

Työmuistin avulla voimme tilapäisesti ylläpitää ja työstää mielessämme ajankohtaisia asioita ja täten suorittaa tarkoituksellista tiedonkäsittelyä. Tämä väitöskirjatyö tutki tämän sangen tärkeän muistijärjestelmän toiminnallista rakenneta, työmuistin ja persoonallisuuden yhteyksiä, sekä työmuistin treenaamista.

Tulokset osoittavat että (i) työmuisti on ensi kädessä jäsennettävissä sen työmuistiaineen – kielellisen tai spatiaalisen – mukaan jota työstetään; (ii) eri persoonallisuuspiirteet ja työmuistisuoriutuminen ovat ainoastaan heikosti tai huomaamattomasti kytköksissä toisiinsa poikkileikkaustutkimuksissa; (iii) työmuistitreenaus johtaa pääsääntöisesti tehtäväkohtaiseen oppimiseen ja tehtäväkohtaisten strategioiden kehittämiseen – ei parannettuun työmuistiin. Kyseinen tulos viittaa siihen, että sovellukset ja tietokoneohjelmat jotka lupaavat parantaa työmuistia yleisellä tasolla tämän tyyppisellä harjoittelulla voidaan osin kyseenalaistaa.

Kaikki tutkimuksiin osallistuneet koehenkilöt olivat terveitä aikuisia. Työmuistin rakennetta ja työmuistin yhteyksiä persoonallisuuteen tutkittiin 711 yhdysvaltalaisella osallistujalla. Tutkimus suoritettiin kokonaisuudessaan verkossa ja se sisälsi 10 työmuistitehtävää, jotka vaihtelivat muistiaineen sisällön ja prosessointivaatimusten suhteen. Persoonallisuusmittari seurasi ns. ”Big Five” viiden suuren persoonallisuuspiirteen mallia, joka jakaa persoonallisuuden avoimuuteen, tunnollisuuteen, ekstroversioon, sovinnollisuuteen sekä neuroottisuuteen. Väitöskirjan kaksi tavanomaista harjoittelututkimusta sisälsi 5 viikkoa harjoittelua (3 harjoituskertaa viikossa, 20–45 min/kerta).  Harjoittelutehtävien vaikeustaso mukautui tutkittavan suoriutumisen mukaan. Treenauksen vaikuttavuutta mitattiin ei-harjoitetuilla alku- ja lopputehtävillä, jotka koe- ja kontrolliryhmän jäsenet suorittivat. Kahteen tavanomaiseen harjoittelututkimukseen osallistui 31 ja 60 koehenkilöä ja 116 henkilöä osallistui lyhyeen strategiaharjoittelututkimukseen.

Otto Waris väittelee tohtoriksi maanantaina 4. kesäkuuta 2018 klo 13 osoitteessa auditorio Armfelt, Arken, Tehtaankatu 2, Turku. Vastaväittäjänä toimii professori Tilo Strobach, Medical School Hamburg, Saksa ja kustoksena professori Matti Laine, Åbo Akademi.

Otto Eliel Waris on syntynyt 1985 Turussa. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 2004 Katedralskolan i Åbo -lukiossa ja psykologian maisterin tutkinnon Åbo Akademissa, 2012.

Otto Waris on tavoitettavissa sähköpostitse osoitteesta otto.waris@abo.fi.

 

Kuvaa ei saatavilla.


Ystävällisin ÅA-terveisin,
Mia Henriksson
Tiedottaja