Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

MEDIATIEDOTE
10.12.2018
Åbo Akademi
Väitös

Tohtorinväitös työmuistiharjoittelun heikoista myönteisistä vaikutuksista

FM Daniel Fellmanin väitöskirja psykologian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnassa maanantaina 17.12.2018.

Väitöskirjan otsikkona on Verbal Working Memory Training in Health and Disease: Outcomes and Underlying Mechanisms.

Työmuistin harjoittelemisen vaikutukset ovat olleet kiistanalaisia ja niiden mekanismit epäselviä. Tämä kielelliseen työmuistiin keskittyvä väitöskirja osoittaa, että treenausvaikutukset ovat hyvin rajalliset sekä terveillä aikuisilla että neurologisilla potilailla. Mahdollinen tärkeä mekanismi näiden rajoitettujen harjoitusvaikutusten taustalla on käytetty strategia. Muististrategioita käyttäneet koehenkilöt menestyivät paremmin kuin ne jotka eivät käyttäneet strategioita.

Väitöskirjan tulokset eivät tue vallitsevaa kapasiteettihypoteesia jonka mukaan treenaus kasvattaa työmuistin kapasiteettia. Ne tukevat pikemminkin vaihtoehtoista strategiahypoteesia, jonka mukaan työmuistin käyttö tehostuu treenauksen aikana käyttöön otettujen strategioiden myötä. Vaikka työmuistia harjoittavia kaupallisia ohjelmia on runsaasti tarjolla, viittaavat väitöskirjan tulokset siihen, että tämänkaltaisten treenausohjelmien positiiviset vaikutukset ovat minimaalisia ja niistä saatava hyöty siten kyseenalaista.

Treenaustutkimukset toteutettiin nettipohjaisella ohjelmalla, jota koehenkilöt käyttivät kotitietokoneillaan ja joka osoittautui toimivaksi, sekä terveillä aikuisilla että Parkinsonin tautia sairastavilla potilailla. Tutkimukset tehtiin osana BrainTrain-projektia, joka on Åbo Akademin sisäinen huippututkimusyksikkö. Väitöskirjatyön rahoittivat Åbo Akademin säätiö sekä Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö.

Daniel Fellman väittelee tohtoriksi maanantaina 17. joulukuuta 2018 klo 13 osoitteessa auditorio Salin, Axelia, Piispankatu 8, Turku. Vastaväittäjänä toimii professori Elisabeth Stine-Morrow, University of Illinois, Beckman Institute, USA ja kustoksena professori Matti Laine, Åbo Akademi.

Daniel Luis Fellman on syntynyt 26.1.1990 Turussa. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 2009 Jakobstads gymnasium -lukiossa ja filosofian maisterin tutkinnon Åbo Akademissa, 2015.

Daniel Fellman on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 050 528 9450 ja sähköpostitse osoitteesta daniel.fellman@abo.fi.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa:
www.doria.fi/handle/10024/164920?locale=lfi

Daniel Fellman
Daniel Fellman

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä.
Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.


Ystävällisin ÅA-terveisin,
Mia Henriksson
Tiedottaja