Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös työkyvyttömyyseläkkeestä ja sairauspäivärahasta Suomessa

Julia Klein

M.Sc. Julia Kleinin väitöskirja sosiaalipolitiikan alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa.

Väitöskirjan otsikkona on Essays on the interrelation between sickness allowance, disability, and mortality in Finland. National and ethnolinguistic perspectives.

Väitöstilaisuus järjestetään perjantaina 1. huhtikuuta 2022 klo 12, osoitteessa auditorio Bruhn, Academill, Rantakatu 2, Vaasa, väitöstilaisuutta voi myös seurata etänä. Vastaväittäjänä toimii dosentti Ylva Brännström Almquist, Tukholman yliopisto, Ruotsi ja kustoksena professori Jan Saarela, Åbo Akademi.

Yhteenveto

Työkyvyttömyyseläke on nykyaikaisen hyvinvointivaltion tärkeä turvapilari. Koska se on lähes aina pysyvä tila, on tärkeää ymmärtää sitä edeltävät riskitekijät ja saajille aiheutuvat seuraukset. Tällä saralla on tehty jo paljon tutkimusta: Sairauspäivärahan saanti on suuri työkyvyttömyyseläkkeen saamisen riskitekijä ja työkyvyttömyyseläke liittyy kohonneeseen kuolleisuusriskiin. Suomessa on merkittäviä kieliryhmäeroja jokaisen kolmen indikaattorin kohdalla: ruotsinkielisillä on pienempi riski saada sairauspäivärahaa ja työkyvyttömyyseläkettä sekä pidempi elinajanodote suomenkielisiin verrattuna.

Väitöskirjan tavoite on vuosien 1987–2011 suomalaisen rekisteriaineiston avulla selvittää pitkän aikavälin tilannetta, jota ei ole toistaiseksi riittävästi tutkittu, sekä selvittää, onko kieliryhmien välillä eroja. Väitöskirja osoittaa, että sairauspäivärahan ja työkyvyttömyyseläkkeen yhteys on vahva myös kahden vuosikymmenen jälkeen. Ensimmäisen kymmenen vuoden aikana työkyvyttömyyseläkkeen riski on sitä suurempi, mitä pidempään sairauspäivärahajakso on kestänyt, mutta sen jälkeen riski on sama riippumatta sairauspäivärahajakson pituudesta.

Kun työkyvyttömyyseläkettä tarkastellaan ratkaisevana tekijänä, yli 50-vuotiailla työkyvyttömyyseläkkeen saajilla on noin kaksi kertaa suurempi riski kuolla 65–70-vuotiaana kuin työssäkäyvillä. Yli 60-vuotiailla työkyvyttömyyseläkeläisillä kuolleisuusriski näyttää kasvavan, mikä kuitenkin selittyy sillä, että työelämässä jatkavat ne, joilla on hyvä terveys. Molemmat kytkökset ovat samat suomen- ja ruotsinkielisillä sekä miehillä ja naisilla. Etnolingvististen erojen puuttuminen osoittaa, että huolimatta kieliryhmien välisestä merkittävästä erosta riskissä joutua jompaankumpaan tilanteeseen, kieliryhmien erilaiset sairastumisriskit todennäköisesti kytkeytyvät kyseiseen kieleen liittyvään kulttuuriin. Suomalainen hyvinvointijärjestelmä näyttää toimivan riittävän hyvin lieventäessään kielteisiä seurauksia sairauden jo puhjettua.

Julia Klein on syntynyt 1985, Berliinissä, Itä-Saksassa. Hän on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 046 636 7627 ja sähköpostitse osoitteesta julia.klein@abo.fi.

Väitöskirja on luettavissa Åbo Akademin julkaisuarkistossa Doriassa.

Tästä linkistä voit ladata lehdistökuvan väittelijästä.

Ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.

Tilaisuuden lopussa yleisö saa mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Jos sinulla on kysymys, ilmoita siitä käyttämällä ”Raise Hand” -toimintoa. Valmistaudu etukäteen: varmista, että tietokoneessasi on mikrofoni, tai muotoile kysymys valmiiksi tekstitiedostoon, josta sitten voit kopioida sen Zoomin keskusteluosioon kun saat luvan kysymyksen esittämiseen.