Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös tietojärjestelmätieteen alalta

KTM Henrik Nymanin väitöskirja tietojärjestelmätieteen alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin yhteiskuntatieteiden, kauppatieteiden ja oikeustieteiden tiedekunnassa.

Henrik Nyman.
Henrik Nyman

Avhandlingen heter The Ambidextrous Organization: Antecedents of Exploration and Exploitation Examining Nokia’s Growth to Market Leadership and Failure at Renewal.

Väitöstilaisuus järjestetään 22. maaliskuuta 2024 klo 13 osoitteessa auditorio XXII, Agora, Vesilinnankatu 3, Turku. Vastaväittäjänä toimii professori Risto Rajala, Aalto-yliopisto, Espoo ja kustoksena professori Anssi Öörni, Åbo Akademi. Väitöstilaisuutta voi seurata etänä.

Yhteenveto:

Tärkeä kysymys strategisessa johtamisessa on, miten organisaatiot oppivat uutta ja hyödyntävät samalla olemassa olevaa osaamista. Tässä väitöskirjassa tarkastelen, miten Nokia kasvoi johtajaksi telekommunikaatioalalla ja miten tämä johtoasema mureni uusien kilpailijoiden tullessa markkinoille. Tarkastelen tapahtumien kulkua Nokialla oppimisen (exploraation) ja hyödyntämisen (exploitaation) kautta. Exploraatio määritellään kyvyksi uudistua ja kehittää uutta osaamista, ja exploitaatio kyvyksi hyödyntää olemassa olevaa osaamista. Organisatorinen monikätisyys tai moniosaaminen (englanniksi ambidexterity) kuvaa kykyä tehdä molempia samanaikaisesti. Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että organisatorinen moniosaaminen tukee yritysten pitkän aikavälin kilpailukykyä erityisesti vahvasti muuttuvissa ympäristöissä. Tarkat mekanismit, jotka tukevat samanaikaista kykyä uudistua ja hyödyntää olemassa olevaa osaamista, ovat kuitenkin vielä epäselvät.

Tässä väitöskirjassa tarkastelen Nokian kykyä uudistua ja hyödyntää olemassa olevaa osaamista 90-luvun alusta vuoteen 2013, kun matkapuhelinliiketoiminta myytiin. Tulokseni osoittavat, että strategian selkeä määrittely on lähtökohtana exploraatiolle. Tämä on erityisen tärkeää, jos markkinat muuttuvat. Tällaiset olosuhteet saattavat myös edellyttää strategian uudelleenmäärittelyä. Lisäksi organisatorinen moniosaaminen perustuu toimintatapoihin, joita ylläpidetään muodollisen, sekä epämuodollisen ohjauksen avulla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toimintatapoja ohjaavat paitsi selkeästi määritellyt prosessit, säännöt ja kannustimet, myös kirjoittamattomat mekanismit kuten normit, organisaatiokulttuuri ja arvot. Tämä tasapaino eri ohjaustapojen välillä puutui Nokialta sekä 90-luvun alussa, että 2010-luvulle tullessa.

Henrik Nyman on syntynyt 1976 Maarianhaminassa. Hän on tavoitettavissa puhelimitse numerosta +358 50 367 2361 ja sähköpostitse osoitteesta henrik.j.nyman@abo.fi.

Väitöskirja on luettavissa Åbo Akademin julkaisuarkistossa Doriassa.

Tästä linkistä voit ladata lehdistökuvan väittelijästä.

Ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä:

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.