Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös teknillisen kemian ja reaktiotekniikan alalta

M.Sc. (Tech.) Nemanja Vučetićin väitöskirja teknillisen kemian ja reaktiotekniikan alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa torstaina 16.12.2021.

Väitöskirjan otsikkona on Mizoroki-Heck cross-coupling – Palladium based catalysts and operation modes.

Nykyiset markkinasuuntaukset hienokemikaalien valmistuksessa sekä tarpeet nopealle kaupallistamiselle ja halvemmille tuotantoteknologioille vauhdittavat tutkimusta tällä alueella. Hienokemikaalien massatuotanto aiheuttaa tarpeen yksinkertaistaa tuotantoa ja siirtyä perinteisistä panos- ja puolipanosreaktoreista jatkuvatoimisiin prosesseihin. Koska suurin osa syntetisoiduista kemikaaleista käytetään lääketeollisuudessa, on tärkeää säilyttää tuotettujen yhdisteiden puhtaus.

Erilaisilla ristikkäiskytkentäreaktioilla on merkittävä asema hienokemikaalien tuotannossa. Näistä reaktioista palladiumin katalysoima Mizoroki-Heck-reaktio on yksi eniten käytetyistä johtuen sen toimivuudesta erilaisten funktionaalisten ryhmien kanssa. Tämän reaktion ilmiselvät puutteet kuten lähtöaineiden tehoton konversio, katalyytin epästabiilisuus sekä metallin uuttuminen ovat usein koko prosessin pullonkaula. Tässä tutkimuksessa on haettu ratkaisuja näihin seikkoihin kehittämällä riittävän aktiivisia ja stabiileja katalyyttejä Mizoroki-Heck-reaktiolle sekä panosreaktoriin että jatkuvatoimiseen reaktoriin.

Tutkimuksessa suunniteltiin erilaisia palladiumia sisältäviä kiinteän kantajan päälle kiinnitettyjä kaksoiskerros ionineste -katalyyttejä (SILCA) ja verrattiin niiden toimivuutta muihin katalyytteihin, kuten palladiumia sisältävien mesohuokoinen silika sekä metalliorgaanisen runkorakenteen (MOF) -katalyytteihin.

SILCA-katalyytin aktiivisuus oli kertaluokkaa suurempi kuin muiden vertailtujen katalyyttien käytettäessä panosreaktoria optimaalisissa olosuhteissa. Katalyytin suuri aktiivisuus, joka mahdollistaa korkean konversion suhteellisen lyhyessä ajassa, on erittäin tärkeää jatkuvatoimisen prosessin toimivuuden kannalta. Tutkimuksessa kehitetty kiintopatjareaktorikonsepti oli kilpailukykyinen ja suoriutui jopa paremmin kuin kaupalliset versiot näyttäen erityisesti suunnitellun SILCA-katalyytin todellisen potentiaalin ja käytettävyyden hienokemikaalien jatkuvatoimisessa prosessissa.

Nemanja Vučetić väittelee tohtoriksi Åbo Akademissa torstaina 16. joulukuuta 2021 klo 13. Vastaväittäjänä toimii professori Mihkel Koel, Tallinna Tehnikaülikool, Viro ja kustoksena akatemiaprofessori Tapio Salmi, Åbo Akademi.

Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa auditorio Ringbom, Axelia, Piispankatu 8, Turku, mutta sitä voi myös seurata etänä tämän linkin kautta. Käytännön ohjeet alla.

Nemanja Vučetić on syntynyt 17.6.1986 Belgradissa, Serbiassa . Hän suoritti ylioppilastutkinnon 2005 Fifth Belgrade Gymnasiumissa ja M.Sc. in Chemical Engineering -tutkinnon 2013 Belgradin yliopistossa, Serbiassa.

Nemanja Vučetić on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 041 703 7071 ja sähköpostitse osoitteesta nemanja.vucetic@abo.fi

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa.

Nemanja Vučetić

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä. Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.

 

Käytännön ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.

Tilaisuuden lopussa yleisö saa mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Jos sinulla on kysymys, ilmoita siitä käyttämällä ”Raise Hand” -toimintoa. Valmistaudu etukäteen: varmista, että tietokoneessasi on mikrofoni, tai muotoile kysymys valmiiksi tekstitiedostoon, josta sitten voit kopioida sen Zoomin keskusteluosioon kun saat luvan kysymyksen esittämiseen.