Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös teknillisen kemian ja reaktiotekniikan alalta

MSc (Tech.) Xiaojia Luin väitöskirja teknillisen kemian ja reaktiotekniikan alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa perjantaina 1.10.2021.

Väitöskirjan otsikkona on Reductive catalytic depolymerization of industrial lignin and hemicellulose – process development and intensification.

Moderni biojalostamo tähtää uusiutuvien resurssien hyödyntämiseen ja monipuoliseen tuotevalikoimaan sisältäen erilaisia kemikaaleja, polttoaineita sekä materiaaleja niin, että raaka-aineet hyödynnetään mahdollisimman tarkasti. Metsästä saatava biomassa on otollista hyödynnettäväksi, koska sitä on paljon, se on uusiutuvaa ja monipuolista eikä se kilpaile ruoan tuotannon kanssa. Suuresta potentiaalista huolimatta, merkittävä määrä puun ainesosia poltetaan osana kemiallisen metsäteollisuuden prosesseja, mikä ei tue kestävän biotalouden tavoitteita parhaalla mahdollisella tavalla.

Puun fraktioiminen kolmeen pääkomponenttiin selluloosaan ja hemiselluloosaan, jotka koostuvat sokereista, ja ligniiniin on prosessin ensimmäinen vaihe. Ligniinin ja hemiselluloosan pilkkominen perusyksiköihin nk. monomeereihin, ennen jatkojalostusta arvokkaisiin lopputuotteisiin, on avainasemassa ja pullonkaulana modernin biojalostamon kehitystyössä. Tämän väitöskirjatyön fokus on suomalaisesta koivusta uudella metodilla saadun ligniinin ja hemiselluloosan kontrolloitu ja tehokas depolymerisointi prosessi-intensifioinnin keinoin. Työn tuloksena saavutettiin korkea konversion ja selektiivisyys sekä ligniinin että xylanin prosessoinnissa hyödyntäen heterogeenisiä katalyyttejä. Seuraavassa vaiheessa kehitettiin jatkuvatoiminen reaktorikonsepti xylaanin jalostamiseksi suoraan xylitoliksi ja 90 % saanto saavutettiin prosessioptimoinnin jälkeen.

Väitöskirjatyö tukee uusien ja kestävän kehityksen mukaisten prosessien kehittämistä arvokkaiden tuotteiden valmistamiseksi vihreän kemian ja prosessitekniikan periaatteiden mukaisesti.

Xiaojia Lu väittelee tohtoriksi Åbo Akademissa perjantaina 1. lokakuuta 2021 klo 13. Vastaväittäjänä toimii professori Ange Nzihou, IMT Mines Albi, Ranska ja professori Ulla Lassi, Oulun yliopisto ja kustoksena professori Henrik Grénman, Åbo Akademi.

Yleisö on tervetullut seuraamaan väitöstilaisuutta etänä tämän linkin kautta. Käytännön ohjeet alla.

Xiaojia Lu on syntynyt 26.10.1992 Shanxi, Kiinassa. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 2010 Kangjie Middle Schoolissa ja Bachelor of Science-tutkinnon Chang’an Universityssä, 2014 ja MSc (Tech.) -tutkinnon, Chang’an Universityssä, 2017.

Xiaojia Lu on tavoitettavissa puhelimitse numerosta +33 633670033 ja sähköpostitse osoitteesta xiaojia.lu@abo.fi.

 

 Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa.

Xiaojia Lu

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä. Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.

 

Käytännön ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.

Tilaisuuden lopussa yleisö saa mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Jos sinulla on kysymys, ilmoita siitä käyttämällä ”Raise Hand” -toimintoa. Valmistaudu etukäteen: varmista, että tietokoneessasi on mikrofoni, tai muotoile kysymys valmiiksi tekstitiedostoon, josta sitten voit kopioida sen Zoomin keskusteluosioon kun saat luvan kysymyksen esittämiseen.