Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös suvaitsevaisuudesta ruohonjuuritason korruption suhteen

VTM Fredrik Malmbergin väitöskirja valtio-opin alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa perjantaina 13.12.2019.

Väitöskirjan otsikkona on The Rotting Fish? Institutional Trust, Dysfunctional Contexts, and Corruption Tolerance: A multilevel study of the justification of low-level corruption in a global perspective.

Väitöskirjassa tutkitaan variaatioita suvaitsevaisuudessa sen suhteen, mitä voidaan pitää ruohonjuuritason korruption tai ns. yhteiskunnallisen korruption muotoina. Tuottavatko toimintahäiriöiset kontekstit toimintahäiriöisiä kansalaisia, joilla on korkeampi toleranssi korruptoitunutta käyttäytymistä kohtaan?

Tämä kyselypohjainen tutkimus tutkii tekijöitä sekä yksilötasolla, jossa keskitytään kansalaisten viranomaisia (etenkin poliisia, oikeuslaitosta ja julkishallintoa) kohtaan kokemaan luottamukseen, että maatasolla, missä tärkeimmät tutkittavat selittävät tekijät ovat sosioekonominen kehitys, taloudellinen eriarvoisuus, institutionaalinen laatu (lähinnä korruption yleisyys julkisella sektorilla) ja maiden taloudellinen suoriutuminen. Lisäksi tutkielmassa tutkitaan, vaihteleeko viranomaisten luottamuksen vaikutus yksilön suvaitsevaisuuteen korruption kanssa edellä mainittujen olosuhteiden perusteella. Missä tilanteissa kansalaisten luottamuksella viranomaisiin on suurin merkitys korruption suvaitsemisen kannalta?

Väitöskirjassa löydetään merkittäviä yhteyksiä korruption suvaitsemisen ja viranomaisiin kohdistuvan luottamukseen liittyen, missä alhainen luottamus liittyy yleensä korkeampaan toleranssiin korruptiota kohtaan, ja toisaalta taloudelliseen epätasa-arvoisuuteen, jossa korkeat tuloerot yleensä liittyvät korkeampaan korruption toleranssiin. Tulokset osoittavat myös, että suhde viranomaisiin kohdistuvan luottamuksen ja korruption suvaitsemisen välillä on huomattavasti heikompi yhteiskunnissa, joissa on laajaa epätasa-arvoa ja laajalle levinnyttä korruptiota, mikä johtuu mahdollisesti kansalaisten erilaisista odotuksista.

Fredrik Malmberg väittelee tohtoriksi perjantaina 13. joulukuuta 2019 klo 13 osoitteessa Stora auditoriet, ASA, Vänrikinkatu 3, Turku. Vastaväittäjänä toimii dosentti Susanne Wallman-Lundåsen, Linköpingin yliopisto, Ruotsi, ja kustoksena professori Carsten Anckar Åbo Akademi.

Fredrik Göran Malmberg on syntynyt 19.6.1989 Porvoossa. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 2008 Borgå Gymnasium -lukiossa, ja VTM-tutkinnon 2014 Åbo Akademissa.

Fredrik Malmberg on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 040 733 6848 ja sähköpostitse osoitteesta fredrik.malmberg@abo.fi.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa:
www.doria.fi/handle/10024/173160?locale=lfi.

Fredrik Malmberg

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä.
Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.