Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös Suomen Evankelis-luterilaisen kirkon avioliittonäkemyksestä

TM Emma Audaksen väitöskirja systemaattisen teologian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnassa torstaina 16.1.2020.

Väitöskirjan otsikkona on Det heliga äktenskapet.

Kysymys siitä, kuka voidaan vihkiä avioliittoon, on ollut viime aikojen kuumimpia keskustelunaiheita Suomen Evankelis-luterilaisessa kirkossa. Usein keskiössä ovat samaa sukupuolta olevat parit. Tämä tutkimus kuitenkin nostaa esille, miten kysymys samaa sukupuolta olevien avioliitosta avaa laajempia näkökulmia avioliittoon: Mikä on seksuaalisuuden ja rakkauden rooli avioliitossa? Miten kirkko ymmärtää sukupuolen ja sukupuolierot? Miten suvunjatkaminen ja lapset vaikuttavat käsityksiin oikeasta avioliitosta? Vastaukset eivät rajoitu vain samaa sukupuolta oleviin pareihin vaan liittyvät kaikkiin avioliittoihin.

Tutkimus rakentuu kolmen keskeisen teeman ympärille: rakkaus, sukupuoli ja perhe. Kirkon avioliittokäsitys tarkentuu, kun erilaiset näkökulmat näistä teemoista asetetaan maantieteellisesti, ajallisesti ja kirkollisesti laajempaan kehykseen. Tämä puolestaan herättää kriittisiä kysymyksiä siitä miten vahvalla pohjalla kirkon ylläpitämät näkemykset oikeastaan ovat.

Tutkimuksen tavoitteena on osoittaa uusia, teologisesti perusteltuja tapoja ymmärtää ja puhua rakkaudesta, sukupuolesta ja perheestä suhteessa avioliittoon. Tärkeää on, että avioliiton muutokset historian kuluessa otetaan todesta ja että teologiset perusteet rakentuvat kirkon perinteen varaan. Tutkimuksen lähtökohtana on ekklesiologis-feministinen näkökulma, jonka mukaan kirkon tehtävä on todistaa kasteen radikaalit vaikutukset.

Väitöskirja liittyy seksuaalisuuteen, romanttiseen rakkauteen, haluun, sukupuolten komplementaarisuuteen, sukupuolten transsendenssiin, perheeseen, vapaaehtoiseen lapsettomuuteen, askeesiin ja kirkon avioliittoon. Väitöskirjan yhteenvedossa esitetään vaihtoehtoinen näkökulma samaa sukupuolta olevien avioliittokeskusteluun ja osoitetaan miten kirkko voisi ohjata keskustelua teologisesti perustellumpaan ja monipuolisempaan suuntaan.

Emma Audas väittelee tohtoriksi perjantaina 16. tammikuuta 2020 klo 13 osoitteessa auditorio Ringbom, Axelia, Piispankatu 8, Turku. Vastaväittäjänä toimii professori Ola Sigurdson, Göteborgin yliopisto, Ruotsi, ja kustoksena professori Mikael Lindfelt, Åbo Akademi.

Emma Birgit Alice Audas on syntynyt 20.7.1987 Vaasassa. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 2005 Pedersöre gymnasium -lukiossa, ja TM-tutkinnon 2012 Åbo Akademissa.

Emma Audas on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 040 1246 567 ja sähköpostitse osoitteesta emma.audas@abo.fi.

Emma Audas

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä.
Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.