Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös solujen reagoinnista prote-iineja vahingoittavaan stressiin ja syövän-muodostumista edistävään kasvutekijään

Mikael Puustinen.
Mikael Puustinen

 

FM Mikael Puustisen väitöskirja solubiologian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa. 

Väitöskirjan otsikkona on HSF1 and HSF2 in stress and EMT-associated transcriptional networks.

Väitöstilaisuus järjestetään perjantaina 15. syyskuuta 2023 klo 13 osoitteessa auditorio Argentum, Aurum, Henrikinkatu 2, Turku. Vastaväittäjänä toimii professori Jyrki Heino, Turun yliopisto ja kustoksena professori John Eriksson, Åbo Akademi.

Yhteenveto
 

Tässä väitöskirjassa tutkin, kuinka solut reagoivat proteiinia vahingoittavaan stressiin ja syövänmuodostumista edistävään kasvutekijään. Lämpöshokki ja oksidatiiviset yhdisteet vahingoittavat proteiineja ja muita makromolekyylejä, mikä johtaa siihen, että solut joutuvat luottamaan erilaisiin selviytymiskykyä edistäviin proteiineihin. Yksi tärkeä proteiiniperhe on lämpöshokkitekijät (HSF:t), jotka ovat stressiherkkiä transkriptiotekijöitä, jotka voivat indusoida vaurioituneita proteiineja käsittelevien proteiinien ilmentymistä.  

Tässä väitöskirjassa tutkin, kuinka fosforylaatio (fosfaattiryhmien sitoutuminen) HSF1:n säätelyalueella vaikuttaa HSF1:n kykyyn indusoida solujen eloonjäämistä tukevien geenien transkriptiota. Tulokset osoittivat, että fosforylaatio määrittää kynnyksen, jolla HSF1 aktivoituu stressin aikana. Tutkin myös, kuinka HSF1 ja HSF2 erikseen ja yhdessä säätelevät transkriptiota lämmön ja oksidatiivisen stressin aikana. Tulokset paljastivat uusia kummankin HSF:n säätelemiä geeniryhmiä ja viittasivat siihen, että HSF:t sitoutuvat tehostaja-alueille ja säätelevät niitä. Tehostaja-alueet (engl. enhancers) ovat geenien lähellä olevia sekvenssejä, jotka vaikuttavat geenien säätelyyn. Toisaalta syövässä HSF:ien ilmentymisen ja aktiivisuuden on näytetty muuttuneen. Näin ollen tutkin myös, kuinka transformoiva kasvutekijä (TGF) vaikuttaa HSF2:n ilmenemiseen ja aktiivisuuteen. Tulokset osoittivat, että TGF-signalointireitin aktivointi vähentää merkittävästi HSF2:n määrää rintasyöpäsoluissa, mikä estää HSF2:ta inhiboimasta useita syöpää edistäviä prosesseja. Nämä tulokset antavat uusia näkemyksiä HSF:ään liittyvästä biologiasta ja luovat pohjan geenisäätelyn jatkotutkimukselle. 

 

 

Mikael Puustinen on syntynyt 1987, Kirkkonummella. Hän on tavoitettavissa sähköpostitse osoitteesta mikael.puustinen@protonmail.com. 

Väitöskirja on luettavissa Åbo Akademin julkaisuarkistossa Doriassa.  

Tästä linkistä voit ladata lehdistökuvan väittelijästä.