Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös solubiologian alalta

M.Sc. Nicole van Engelandin väitöskirja solubiologian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa perjantaina 9.7.2021.

Väitöskirjan otsikkona on Vimentin links hemodynamic forces and Notch signaling in vascular tissue remodeling.

Valtimoiden seinämät reagoivat verenkierron muutoksiin uudistamalla rakennettaan ja koostumustaan. Näin ne ylläpitävät verisuonten mekaanista ja toiminnallista tasapainoa. Jos tasapainoa ei saavuteta, saattaa seurauksena olla pitkäaikainen sydän- ja verisuonisairaus. Vääränlaista verisuonten uudistumista ehkäisevien strategioiden kehittäminen onkin kliinisten sovellusten kannalta tärkeää.

Välimuotoinen filamentti vimentiini osallistuu mekaanisten signaalien tunnistamiseen ja niihin reagoimiseen ja on täten tärkeä verisuonten tervettä rakennetta ja mekaanista tasapainoa ylläpitävä tekijä. Vimentiini vuorovaikuttaa Notch-signalointipolun kanssa ja Notch taas välittää naapurisolujen välistä viestintää sekä säätelee monia verisuonten toimintaan liittyviä prosesseja. Endoteelisolujen ja verisuonten sileän lihaskudoksen solujen välinen signalointi Notch-polun kautta säätelee valtimon seinämän rakennetta. Kaikki nämä löydökset viittaavat yhteyteen vimentiinin, Notch-signaloinnin ja verisuonten uudistumisen välillä. Tämän vuorovaikutuksen yksityiskohdista on kuitenkin tiedettävä enemmän, ennen kuin sitä voidaan hyödyntää verisuonten rakennetta säätelevien strategioiden suunnittelussa.

Tässä väitöskirjassa olemme tutkineet vimentiiniproteiinin, Notch-polun sekä verisuonissa vaikuttavien mekaanisten voimien suhdetta. Olemme paljastaneet useita uusia yksityiskohtia vimentiinin roolista solujen fenotyypin, verisuonten uudistumisen, Notch-aktivaation ja solusignaloinnin voimakkuuden säätelijänä. Yhdistämällä in vitro- ja in vivo-malleja osoitimme vimentiinin olevan keskeisen tärkeä tekijä mekaanisen tasapainon löytymiselle tilanteissa, joissa verenkierto aiheuttaa muutoksia verisuonten mekaanisessa rasituksessa. in vitro-kokeilla näytimme vimentiinin säätelevän endoteeli- ja lihassolujen fenotyyppiä Notch-polun kautta. Tutkiaksemme näiden solujen signalointia tarkasti säädellyissä hemodynaamisissa olosuhteissa, kehitimme in vitro-kokeita varten myös verisuonen seinämää jäljittelevän mikrofluidisen laitteen.

Yhteenvetona, tämä väitöskirja selventää vimentiinin ja Notch-signaloinnin suhdetta sekä sen merkitystä verisuonten uudistumiselle ja mekaaniselle tasapainolle sekä esittelee uuden in vitro-mallin verisuonten solujen välisen signaloinnin tutkimukseen.

Nicole van Engeland väittelee tohtoriksi Åbo Akademissa perjantaina 9. heinäkuuta 2021 klo 11. Vastaväittäjinä toimivat Caroline Cheng, University Medical Center (UMC) Utrecht, Alankomaat ja professori Pasi Kallio, Tampereen yliopisto. Kustoksena toimii professori Cecilia Sahlgren, Åbo Akademi.

Yleisö on tervetullut seuraamaan väitöstilaisuutta etänä tämän linkin kautta. Käytännön ohjeet alla.

Nicole van Engeland on syntynyt 31.3.1992 Schijndelissä, Alankomaissa. Hän suoritti M.Sc.-tutkinnon 2015 Eindhoven University of Technologyssa, Alankomaissa.

Nicole van Engeland on tavoitettavissa puhelimitse numerosta +31 626 760 997 ja sähköpostitse osoitteesta nicolevanengeland@gmail.com.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa.

Nicole van Engeland

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä. Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.

 

Käytännön ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.

Tilaisuuden lopussa yleisö saa mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Jos sinulla on kysymys, ilmoita siitä käyttämällä ”Raise Hand” -toimintoa. Valmistaudu etukäteen: varmista, että tietokoneessasi on mikrofoni, tai muotoile kysymys valmiiksi tekstitiedostoon, josta sitten voit kopioida sen Zoomin keskusteluosioon kun saat luvan kysymyksen esittämiseen.