Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös sokerinvalmistuksen sivutuotteen hyödyntämisestä energiaksi

MSc (Tech.) Meheretu Dirbeban väitöskirja epäorgaanisen kemian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa perjantaina 28.8.2020.

Väitöskirjan otsikkona on Thermochemical Conversion Characteristics of Vinasse.

Etanolin tuotanto sokeritehtaissa synnyttää sivutuotteena huomattavia määriä tislausjäännöstä, vinassia. Vinassi on hapan, pääosin orgaanista ainesta sisältävä vesiliuos, jonka kuiva-ainepitoisuus on 5–10 prosenttia. Maailman suurimmassa etanolin tuottajamaassa Brasiliassa sitä syntyy vuosittain lähes 400 miljoonaa kuutiometriä. Vinassia käytetään nykyisin pääasiassa sokeriruokopeltojen kasteluun ja lannoitukseen. Tämä kuitenkin tuo mukanaan suuria määriä ei-toivottuja suoloja jotka voivat pilata pohjavesiä. Vinassin orgaanisten yhdisteitten hajoaminen pellolla aiheuttaa myös kasvihuonepäästöjä, eli metaania ja hiilidioksidia. Vinassille ollaankin etsimässä muuta hyötykäyttöä.

Meheretu Dirbeban työssä ”Thermochemical Conversion Characteristics of Vinasse” tutkittiin vinassin hyötykäyttöä energian tuotannossa. Työssä tutkittiin laboratorio-olosuhteissa etiopialaisten vinassinäytteitten termokemiallisia ominaisuuksia. Termokemialliset yksikköprosessit, pyrolyysi, kaasutus tai poltto ovat avainasemassa mahdollisissa teollisissa vinassin energiasovelluksissa.

Tutkimus osoitti, että vinassin korkeat pitoisuudet kaliumia vaikuttavat olennaisesti sen hyötykäyttöön. Pyrolyysiin perustuvat prosessit osoittautuivat mahdollisiksi ja mielenkiintoisiksi, jos prosesseissa muodostuvalle kaliumpitoiselle biohiilelle löytyy riittävän arvokasta käyttöä. Polttoon tai kaasutukseen perustuvissa konsepteissa vinassin kaliumyhdisteet höyrystyvät korkeissa lämpötiloissa ja voivat tiivistyessään aiheuttaa ongelmia jäähtyvissä tuotekaasuvirroissa. Tehtyjen analyysien perusteella työssä esitetään poltto- ja kaasutusprosesseja joissa vinassin erityisominaisuudet voidaan mahdollisimman hyvin ottaa huomioon.

Meheretu Dirbeba väittelee tohtoriksi Åbo Akademissa perjantaina 28. elokuuta 2020 klo 13. Vastaväittäjänä toimii professori Klas Engvall, Kuninkaallinen teknillinen korkeakoulu (KHT), Ruotsi, ja kustoksena professori Mikko Hupa, Åbo Akademi.

Vallitsevien olosuhteiden vuoksi väitöstilaisuutta ei voi seurata paikan päällä, sen sijaan sitä on mahdollista seurata etänä seuraavan linkin kautta: https://aboakademi.zoom.us/j/62279486657. (Käytännön ohjeet alla.)

Meheretu Jaleta Dirbeba on syntynyt 5.4.1978 Nakamtessa, Etiopiassa. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 1997 Akaki Adventist Schoolissa, Akakissa, Etiopiassa, ja MSc (Tech.) -tutkinnon 2013 Addis Ababa Universityssä, Addis Abebassa, Etiopiassa.

Meheretu Dirbeba on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 040 214 9444 ja sähköpostitse osoitteesta meheretu.dirbeba@abo.fi.

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa: https://www.doria.fi/handle/10024/177850?locale=lfi

Meheretu Jaleta Dirbeba
Meheretu Dirbeba

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä.

Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.

 

 

Käytännön ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman yllä olevaa linkkiä ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.

Väitöstilaisuuden aikana yleisön tulee varmistaa, että oman laitteen mikrofoni on mykistettynä ja että kamera ei ole päällä.

Tilaisuuden lopussa yleisö saa mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Jos sinulla on kysymys, ilmoita siitä käyttämällä ”Raise Hand” -toimintoa. Valmistaudu etukäteen: varmista, että tietokoneessasi on mikrofoni, tai muotoile kysymys valmiiksi tekstitiedostoon, josta sitten voit kopioda sen Zoomin keskusteluosioon.

Huomioi, että yleisö ei saa esittää mahdollisia teknisiä ongelmia koskevia kysymyksiä.