Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös seksuaalivähemmistöjen uskonnollisesta ja seksuaalisesta identiteetistä Ghanassa

Marlijn Meijer.
Marlijn Meijer

M.A. Marlijn Meijerin väitöskirja uskontotieteen alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnassa.

Väitöskirjan otsikkona on Sexuality, stigma and religion: The negotiation of sexuality and religion among sexual minorities in Ghana.

Väitöstilaisuus järjestetään lauantaina 26. marraskuuta 2022 klo 13 osoitteessa auditorio Armfelt, Arken, Tehtaankatu 2, Turku. Vastaväittäjinä toimivat professori Minna Opas, Turun yliopisto, ja professori Timo Kallinen, Itä-Suomen yliopisto ja kustoksena professori Peter Nynäs, Åbo Akademi.

 

Yhteenveto

Ghanassa on viime vuosina noussut esille vahva sukupuolimoninaisuuden ja uskonnon politisointi. Tämä näkyy pyrkimyksissä muuttaa lainsäädäntöä seksuaalivähemmistöjen vastaiseksi. Kehitys on johtanut kasvaneeseen homofobiaan ja julkiseen väkivaltaan, joka voi kohdistua kehen tahansa, joka nähdään heteronormista poikkeavaksi. Tutkimus tarkastelee, miten seksuaalistigma vaikuttaa seksuaalivähemmistöihin ja kuinka niihin identifioituvat nuoret aikuiset neuvottelevat uskonnollisista ja seksuaali-identiteeteistään Accrassa.

Kolmenkymmenenyhden haastateltavan kertomukset tuovat esille, miten uskonnollisten instituutioiden ja johtajien vahvistama seksuaalistigma vaikuttaa haastateltavien elämään. Uskonnollisuuden, uskonnollisten auktoriteettien tai yhteisöjen merkitys ei kuitenkaan selitä kaikkia seksuaalistigman puolia. Erot liittyen sukupuoleen, ikään ja köyhyyteen olivat ratkaisevia analyysissa. Yksilöiden kokemukset erosivat toisistaan riippuen siitä, oletettiinko heidän olevan heteroja vai ei. Feminiiniset miehet ja maskuliiniset naiset kertoivat kokeneensa vakavampaa stigmaa, kuten väkivaltaa tai seksuaalista hyväksikäyttöä, kuin heteroiksi oletetut maskuliiniset miehet ja feminiiniset naiset.

Yhtäältä tutkimus osoittaa monien uskonnollisten instituutioiden ja niiden johtajien tuen puutteen seksuaalivähemmistöjä kohtaan. Toisaalta se näyttää queer-yhteisöjen tuki- ja yhteistyömahdollisuudet ja myönteisesti seksuaalivähemmistöihin suhtautuvien uskonnollisten yhteisöjen merkityksen seksuaalistigman vähenemiselle. Tutkimus korostaa, että uskonto voi olla positiivinen resurssi seksuaalivähemmistöjen tunnustamiselle ja voimaantumiselle, ja irrottautuu ajatuksesta, että uskonto olisi yhteensopimaton ei-heteronormatiivisten seksuaali-identiteettien kanssa. Mikä tärkeintä, tutkimus kasvattaa tietoisuutta seksuaalivähemmistöjen kokemasta seksuaalistigmasta Ghanassa.

 

Marlijn Meijer on syntynyt 1991 Lelystadissa, Alankomaissa. Hän on tavoitettavissa puhelimitse numerosta +1 587 590 7140 ja sähköpostitse osoitteesta marlijn.meijer@abo.fi.

Väitöskirja on luettavissa Åbo Akademin julkaisuarkistossa Doriassa.

Tästä linkistä voit ladata lehdistökuvan väittelijästä.