Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

MEDIATIEDOTE
15.3.2018
Åbo Akademi
Väitös

Tohtorinväitös pappilan taloudesta, kulttuurista ja teologiasta

VTM, TM Harry S. Backströmin väitöskirja käytännön teologian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnassa keskiviikkona 21.3.2018.

Väitöskirjan otsikkona on Prästgårdens ekonomi, kultur och teologi.

Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakuntien ja seurakuntayhtymien omistuksessa olevien pappiloitten lukumäärä on vähentynyt dramaattisesti viime vuosikymmenten aikana. Porvoon hiippakunnassa kehitys on ollut samantapainen verrattuna muihin hiippakuntiin. Pappiloitten käyttö seurakuntien toiminnassa on muuttunut eivätkä papit asu pappiloissa yhtä laajassa mittakaavassa kuin aikaisemmin. Kehitys ei vaikuta ainoastaan pappiloihin vaan se ulottuu myös evankelisluterilaiseen kirkkoon laajemmassa mittakaavassa.

Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata ja kartoittaa muutosprosessia joka on johtanut pappiloitten lukumäärän voimakkaaseen vähentymiseen ja selittää miksi tämä muutos on tapahtunut. Lisäksi tavoitteena oli esittää kysymyksiä muutoksen seurauksista ja vaikutuksista tulevaisuuteen. Yksityiskohtainen tarkastelujakso oli 1970–2012 ja se rajattiin koskemaan etupäässä Porvoon hiippakuntaa.

Tutkimusongelmaa tarkasteltiin useasta näkökulmasta. Näitä olivat taloudellinen, kulttuurinen, kirkkososiologinen, juridinen, teologinen sekä kirkkohistoriallinen näkökulma. Tutkimustulokset osoittavat, että kehitys on johtunut seuraavista osatekijöistä: yhteiskunnallinen muutos, talouden heikkeneminen seurakunnissa, muutokset lainsäädännössä, Porvoon hiippakunnassa harjoitettu pappilapolitiikka, muutoksia papin ja papin perheen tarpeissa ja odotuksissa sekä muuttunut kuva evankelisluterilaisen kirkon tehtävästä teologisesta näkökulmasta katsottuna. Termiä pappilakulttuuri kehitettiin ja lanseerattiin uusi käsite, pappilan teologia. Käsitettä voidaan käyttää pohdittaessa mikä on muuttunut, kun pappiloita ei enää käytetä aikaisempiin tehtäviinsä kirkossa ja yhteiskunnassa.

Tutkimuksen tulokset antavat mahdollisuuden käsitellä seurakunnan, seurakuntaelämän ja uskonnon muuttunutta merkitystä yksityisen ihmisen elämässä. Väitöskirjan tuloksia voidaan käyttää myös laajemmin keskusteltaessa muutoksesta yhteiskunnan arvopohjassa ja moniarvoisuuden lisääntymisestä.

Harry S. Backström väittelee tohtoriksi keskiviikkona 21. maaliskuuta 2018 klo 13 osoitteessa auditorio Salin, Axelia, Piispankatu 8, Turku. Vastaväittäjänä toimii dosentti Cecilia Wejryd, Uppsala universitet, Ruotsi ja kustoksena professori Bernice Sundkvist, Åbo Akademi.

Harry Sanfrid Backström on syntynyt 16.2.1957 Pedersören kunnassa. Hän suoritti insinöörintutkinnon 1992 Ekenäs forstinstitut -instituutissa, valtiotieteen kandidaatin tutkinnon 2007, valtiotieteen maisterin tutkinnon 2008 ja teologian maisterin tutkinnon 2008 Åbo Akademissa, sekä maataloustieteiden kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa, 2017.

Harry S. Backström on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 040 709 3159 ja sähköpostitse osoitteesta harry.s.backstrom@abo.fi.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa:
www.doria.fi/handle/10024/149604?locale=lfi

Harry Sanfrid Backström
Harry Sanfrid Backström (kuva: Leila Warén-Backström)

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä.
Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.


Ystävällisin ÅA-terveisin,
Mia Henriksson
Tiedottaja