Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös pakolaisten kotoutumisesta Suomeen keskittyen erityisesti kuluttamisen merkitykseen ei-toivotuissa muutostilanteissa

Maria Hokkinen.
Maria Hokkinen

KTM Maria Hokkisen väitöskirja kansainvälisen markkinoinnin alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa.

Väitöskirjan otsikkona on Refugee consumers navigating long-term liminality: An agentic perspective on integration in Finland

Väitöstilaisuus järjestetään keskiviikkona 7. joulukuuta 2022 klo 13 osoitteessa Lilla Auditoriet, ASA-talo, Vänrikinkatu 3, Turku. Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Pia Polsa, Hanken (Svenska handelshögskolan i Helsingfors) ja kustoksena professori Wilhelm Barner-Rasmussen, Åbo Akademi. Väitöstilaisuutta voi seurata etänä.

 

Yhteenveto

Väitöskirjan aiheena on pakolaisten kotoutuminen Suomeen, keskittyen erityisesti kuluttamisen merkitykseen ei-toivotuissa muutostilanteissa. Väitöskirja näkee pakolaiset aktiivisina toimijoina, joilla on kyky vaikuttaa elämäänsä rakenteellisista rajoituksista kuten tiukasta taloustilanteesta ja epävarmoista tulevaisuudennäkymistä huolimatta. Tutkimuksen keskiössä ovat myös paikallisten asenteet uusia pakolaistaustaisia kuluttajia kohtaan.

Empiiriset tutkimukset on tehty sosiaalisen median keskusteluja seuraamalla sekä laadullisin haastatteluin. Tutkimukseen on haastateltu Suomessa asuvia turkkilaisia, irakilaisia ja syyrialaisia pakolaisia. Haastattelujen tukena on käytetty myös valokuvia (ns. photovoice-menetelmä).

Väitöskirja edistää kuluttajatutkimusta haastamalla aiemmin vallalla olleen käsityksen, että vaikeat elämäntilanteet ja menetykset saisivat ihmiset hakemaan turvaa aineellisesta omaisuudesta. Väitöskirja tuokin esiin aineettoman ja digitaalisen kuluttamisen potentiaalin muutosprosessien sujuvoittamisessa. Tutkimustulokset viittaavat siihen, että pakolaisten kiinnostus aineellista kulutusta kohtaan laskee väliaikaisesti, kun he joutuvat pakenemaan ja sopeutumaan uuteen asuinmaahan. Digitaalinen viestintä ja aineeton kuluttaminen helpottavat tuolloin vaikeasta elämäntilanteesta selviytymistä. Väitöskirja edistää myös siirtolaisuustutkimusta valottaessaan paikallisväestön ja vastasaapuneiden pakolaisten välisiä konflikteja kuluttajamarkkinoilla. Tutkimus lisää ymmärrystä pakolaisten päätöksentekoprosesseista ja paikallisen kontekstin roolista kotoutumisessa.

Vaikka väitöskirja keskittyykin pakolaisiin pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa, voivat sen tulokset olla tärkeitä myös muissa yhteyksissä, joihin liittyy pitkäaikaisia ja ei-toivottuja muutoksia. Kohdatessamme suuria globaaleja haasteita kuten ilmastonmuutos, poliittinen epävakaus ja sota, on tärkeää ymmärtää paremmin ihmisten keinoja selviytyä vaikeista olosuhteista ja mullistuksista.

 

Maria Hokkinen on syntynyt 1985 Raisiossa. Hän on tavoitettavissa sähköpostitse osoitteesta maria.hokkinen@abo.fi.

Väitöskirja on luettavissa Åbo Akademin julkaisuarkistossa Doriassa. 

Tästä linkistä voit ladata lehdistökuvan väittelijästä.

 

Ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.