Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös opettajista toimijoina pedagogisten käytäntöjen kehitystyössä

KM Carina Kiukasin väitöskirja aikuiskasvatustieteen alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa perjantaina 16.4.2021.

Väitöskirjan otsikkona on Lärare som aktörer i praktiker för pedagogiskt utvecklingsarbete.

Pedagoginen kehittämistyö on keskeistä korkeakoulutuksen korkean laadun saavuttamiseksi. Tarve parantaa pedagogista kehittämistyötä korkeakoulussa on väitöskirjan perusta.

Väitöskirjan tulokset lisäävät syvällistä pedagogisen kehittämistyön tuntemusta. Tutkimus valaisee sitä, mikä muokkaa pedagogista kehittämistyötä tutkimalla korkeakoulua institutionaalisena ja organisatorisena käytäntönä. Toimintakulttuurille on ominaista vahva suhde kansainväliseen kehitykseen ja korkeakoulujen asettamat ehdottomat kansalliset vaatimukset.

Tutkimus valaisee myös sitä, mistä pedagoginen kehittämistyö koostuu. Tutkimalla opettajien puhetta, toimintaa ja suhtautumista ymmärretään, mistä pedagoginen kehittämistyö koostuu ja miten opettajat toimivat kohtaamiensa ehtojen puitteissa. Opettajat nähdään keskeisimpinä toimijoina pedagogisessa kehittämistyössä. Väitöskirjassa korostetaan merkitystä areenojen rakentamisen kollegiaaliselle yhteistyölle. Tietoisuus siitä, miten käytännöt muodostuvat ja mistä ne muodostuvat oletetaan tekevän mahdolliseksi paremman pedagogisen kehittämistyön. Väitöskirjassa esitetään malli integroidulle pedagogiselle kehittämistyölle ja tunnistetaan pedagogisessa kehittämistyössä esiintyviä erityyppisiä opettajia.

Väitöskirjan teoreettinen viitekehys koostuu toiminnan teoriasta. Tutkimus perustuu kokemuspohjaiseen oletukseen, että korkeakouluopetuksessa on käyttämättömiä mahdollisuuksia pedagogiseen kehittämistyöhön. Tutkimus on toteutettu ammattikorkeakoulussa osallistavana toimintatutkimuksena.

Carina Kiukas väittelee tohtoriksi Åbo Akademissa perjantaina 16. huhtikuuta 2021 klo 12.Vastaväittäjänä toimii professori Rachel Jakhelln, Norges arktiske universitet, Norja ja kustoksena professori Petri Salo, Åbo Akademi.

Yleisö on tervetullut seuraamaan väitöstilaisuutta etänä tämän linkin kautta. Käytännön ohjeet alla.

Maria Carina Kiukas (o.s. Johansson) on syntynyt 26.6.1968 Maalahden kunnassa. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 1987 Petalax Gymnasiumissa ja KM-tutkinnon 1995 Åbo Akademissa.

Carina  Kiukas on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 040 523 3352 ja sähköpostitse osoitteesta carina.kiukas@arcada.fi.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa.

Carina Kiukas

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä. Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.

 

Käytännön ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.

Tilaisuuden lopussa yleisö saa mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Jos sinulla on kysymys, ilmoita siitä käyttämällä ”Raise Hand” -toimintoa. Valmistaudu etukäteen: varmista, että tietokoneessasi on mikrofoni, tai muotoile kysymys valmiiksi tekstitiedostoon, josta sitten voit kopioda sen Zoomin keskusteluosioon kun saat luvan kysymyksen esittämiseen.