Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös mustatäplätokon vaikutuksista Itämeren rannikkoyhteisöihin

FM Heidi Herlevin väitöskirja ympäristö- ja meribiologian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa.

Heidi Herlevi.
Heidi Herlevi

Väitöskirjan otsikkona on Implications of the Integrations of a Non-Native Fish into Coastal Communities.

Väitöstilaisuus järjestetään 14. maaliskuuta 2024 klo 13, osoitteessa Stora Auditoriet, ASA-talo, Vänrikinkatu 3, Turku. Väitöstilaisuutta voi seurata myös etänä. Vastaväittäjänä toimii FT, tutkija Ulf Bergström, Ruotsin maatalousyliopisto, Uppsala ja kustoksena professori Christian Pansch-Hattich, Åbo Akademi.

Yhteenveto:

Väitöskirja selventää mustatäplätokon, laajalti vakiintuneen vieraskalalajin, vaikutuksia Itämeren rannikkoyhteisöihin. Mustatäplätokko on herättänyt erityistä huolta nopean leviämisensä, lisääntymisnopeutensa sekä kotoperäisiin lajeihin kohdistuvien saalistus- ja kilpailuvaikutusten vuoksi.

Kolmeen populaation Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa keskittyvät tutkimukset syventävät ymmärrystämme mustatäplätokon roolista ravintoverkossa saalistajana, kilpailijana ja saaliina, sekä sen vaikutuksista paikallisten kalayhteisöjen rakenteeseen ja toimintaan.

Tulokset osoittivat, että mustatäplätokon vaikutus paikallisiin kalayhteisöihin vaihtelee ekosysteemin ominaisuuksien ja erityisesti mustatäplätokkojen runsauden mukaan. Vaikka se toimii kausiluontoisesti pääasiallisena saaliina tärkeille kotoperäisille petokaloille, kuten turskalle, hauelle ja ahvenelle, sen ajoittain hyvin korkeat määrät voivat kuitenkin johtaa alkuperäisten pohjakalojen määrän paikalliseen vähenemiseen. Toisaalta, mustatäplätokon runsauden vaihtelut olivat kuitenkin suuria ja kokonaisuudessaan se lisäsi kalayhteisön taksonomista ja toiminnallista monimuotoisuutta, erityisesti silloin, kun mustatäplätokkojen määrää oli alhaisempi.

Lisäksi tutkimuksissa korostui lajin sopeutumiskyky ja paikallisten ympäristöolosuhteiden ja kausivaihtelun huomioimisen tärkeys vaikutusten arvioinnissa. Nämä oivallukset lisäävät ymmärrystämme mustatäplätokon invaasioprosessista ja sen seurauksista lajien vuorovaikutussuhteisiin Itämeren rannikkoyhteisöissä.

Tulevaisuudessa lisäresursseja tulisi suunnata petokalapopulaatioiden ja paikallisen monimuotoisuuden säilyttämiseen, mikä voi auttaa lievittämään vieraslajien kielteisiä vaikutuksia. Samalla leviämistä uusille alueille tulisi ehkäistä. Meidän ihmistenkin on kuitenkin sopeuduttava ja opittava näkemään tämän uuden lajin mahdollisuudet, sillä se on tullut jäädäkseen.

Heidi Herlevi on syntynyt 1990 Porvoossa. Hän on tavoitettavissa sähköpostitse osoitteesta heidi.herlevi@abo.fi.

Väitöskirja on luettavissa Åbo Akademin julkaisuarkistossa Doriassa.

Tästä linkistä voit ladata lehdistökuvan väittelijästä.

Ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä:

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.