Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös muinais-Pohjanmaan asutuskysymystä seuranneesta identiteetti-keskustelusta

Andreas Granberg.
Andreas Granberg

FM Andreas Granbergin väitöskirja pohjoismaisen historian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnassa.

Väitöskirjan otsikkona on Bosättningsfrågan som en del av Österbottens äldre historia: Kunskapscirkulation och fria forskare i kontrovers, 1978–2005.

Väitöstilaisuus järjestetään perjantaina 14. lokakuuta 2022 klo 12 osoitteessa auditorio Armfelt, Arken, Tehtaankatu 2, Turku. Vastaväittäjänä toimii professori, Jan Löfström, Turun yliopisto ja kustoksena dosentti, vanhempi yliopistonlehtori Ann-Catrin Östman, Åbo Akademi. Väitöstilaisuutta voi seurata etänä.

Yhteenveto

Mitä tapahtuu, kun kuva menneisyydestä ei enää vastaa sitä kuvaa, jonka ympärille oma identiteetti rakentuu? Väitöskirja ottaa tämän kysymyksen lähtökohdakseen ja tarkastelee sitä paikallista, alueellista ja valtakunnallista kamppailua, joka käytiin Pohjanmaan esihistoriasta 1970–2000-luvuilla.

Tutkimus osoittaa, miten amatöörit ja useiden eri alojen ammattitutkijat tiedeyhteisössä ja sen ulkopuolella pyrkivät käsittelemään ja tulkitsemaan Pohjanmaan asutuskysymystä ja sen ympärille muodostunutta kiistaa. Tutkimuksen taustalta löytyy oletus, ettei Pohjanmaalla olisi ollut pysyvää asutusta viikinkiajalla. Oletus johtui siitä, ettei Pohjanmaalta ollut löytynyt merkittäviä jäännöksiä viikinkiajalta.

Tutkimuksen tavoitteena ei ole antaa vastausta siihen, oliko Pohjanmaa viikinkiajalla asuttu vai ei, vaan tarkastella kysymykseen liittyviä keskusteluja, joista suurin osa käytiin sanomalehtien mielipideosastoilla. Näkökulma mahdollistaa ensinnäkin sen tutkimisen, miten paikallinen historianäkemys asettuu suhteessa kansalliseen historianäkemykseen. Toiseksi tutkimus kohdistuu tiedon historian kenttään.

Tutkimuksen kautta on muodostunut kuva kiistasta, joka on seurannut suurempia yhteiskunnallisia muutoksia. Riimukirjoitusten villitys 1970-luvulla ja 1980-luvun menneen viikinkiajan etsiminen voidaan nähdä suhteessa maan ruotsinkielisen väestön kokemaan uhkaan. Tiivistynyt yhteistyö Merenkurkun alueella 1990-luvulla sitä vastoin ajoittuu päällekkäin Suomen EU-jäsenyyden ja lisääntyvän alueellisen painotuksen kanssa.

Tämä opinnäytetyö osoittaa, riimukirjoituksista siitepöly- ja makrofossiilianalyyseihin ja pohjanmaalaisiin paikannimiin, miten kuva Pohjanmaan muinaisajasta laajeni vuosina 1978–2005.

Andreas Granberg on syntynyt 1988, Mustasaaressa. Hän on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 050 329 2001 ja sähköpostitse osoitteesta andreas.granberg@abo.fi.

 

Väitöskirja on luettavissa Åbo Akademin julkaisuarkistossa Doriassa.

Tästä linkistä voit ladata lehdistökuvan väittelijästä.

 

Ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.