Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös modernilla biojalostamoprosessilla valmistetun soodaligniinin rakenteesta ja ominaisuuksista

Lucas Lagerquist

FM Lucas Lagerquistin väitöskirja orgaanisen kemian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa. 

Väitöskirjan otsikkona on Structure and properties of soda-type lignin from a modern biorefinery process. 

Väitöstilaisuus järjestetään perjantaina 27. toukokuuta 2022 klo 13 osoitteessa auditorio Argentum, Aurum, Henrikinkatu 2, Turku. Väitöstilaisuutta voi seurata etänä. Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Mika H. Sipponen, Tukholman yliopisto, Ruotsi ja kustoksena dosentti Patrik Eklund, Åbo Akademi. 

Yhteenveto

Lignoselluloosasta koostuva biomassa, joka on maapallon merkittävin hiiltä sisältävä luonnonvara, koostuu pääasiallisesti selluloosasta, hemiselluloosasta ja ligniinistä. Ligniini, joka on rakenteeltaan erilaista verrattuna hiilihydraatteihin, on houkutteleva uusiutuva raaka-aine kemikaalien valmistukseen. Yli vuosisadan ajan paperiteollisuudessa on fraktioitu lignoselluloosaa, jotta siitä saadaan eroteltua selluloosa, jonka jälkeen jäljelle jäävä hemiselluloosa ja ligniini on käytetty lämmöntuotantoon. Jotta lignoselluloosasta koostuvasta biomassasta voidaan valmistaa uusia tuotteita, on fraktiointimenetelmiä kuitenkin kehitettävä edelleen. Ligniinin polymeerirakenne on luonnostaan monimutkainen, ja vaihtelee kasvilajin lisäksi myös eristysmenetelmien seurauksena. Näin ollen jokainen fraktiointimenetelmä tuottaa yksilöllistä ligniiniä, jonka ominaisuudet ovat erilaiset muihin verrattuna. Tämän takia on välttämätöntä tuntea ligniinin rakenne, jotta paras käyttötarkoitus voidaan löytää. 

Tässä väitöskirjassa tutkittiin kolmesta eri puulajista innovatiivisella biomassan fraktiointimenetelmällä eristettyä ligniiniä. Ligniinifraktiot analysoitiin ja niitä verrattiin natiiviin ligniinirakenteeseen, jotta eristysmenetelmästä aiheutuvat rakennemuutokset voitaisiin selvittää. Ligniiniä analysoitiin useilla eri menetelmillä, joiden tuloksia yhdistämällä olennaiset rakenneosat voitiin tunnistaa, ja näiden merkitys ligniinin ominaisuuksille määritellä. Yhtä menetelmää jatkokehitettiin tässä väitöskirjatyössä. Tiettyjä, tarkkaan määriteltyjä rakenteita sisältäviä malliyhdisteitä valmistettiin helpottamaan ligniinin rakenneosien selvittämisessä. Väitöskirjatyö on lisännyt ymmärrystä tämänkaltaisista teollisista prosesseista eristetystä ligniinistä antaen käsityksen siitä, miten ligniiniä voisi mahdollisesti jalostaa edelleen. 

Lucas Evan Lagerquist on syntynyt 1982 Vaasassa. Hän on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 050 343 4699 ja sähköpostitse osoitteesta lucas.lagerquist@abo.fi. 

Väitöskirja on luettavissa Åbo Akademin julkaisuarkistossa Doriassa.  

Tästä linkistä voit ladata lehdistökuvan väittelijästä.   

Ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.

Tilaisuuden lopussa yleisö saa mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Jos sinulla on kysymys, ilmoita siitä käyttämällä ”Raise Hand” -toimintoa. Valmistaudu etukäteen: varmista, että tietokoneessasi on mikrofoni, tai muotoile kysymys valmiiksi tekstitiedostoon, josta sitten voit kopioida sen Zoomin keskusteluosioon kun saat luvan kysymyksen esittämiseen.