Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös misinformatiosta Hilda Ruokolainen

VTM Hilda Ruokolaisen väitöskirja informaatiotutkimuksen alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin yhteiskuntatieteiden, kauppatieteiden ja oikeustieteiden tiedekunnassa. 

Väitöskirjan otsikkona on Misinformation in Encounters: A Qualitative Study of Misinformation as a Social Phenomenon. 

Väitöstilaisuus järjestetään perjantaina 16. kesäkuuta 2023 klo 13 osoitteessa auditorio Armfelt, Arken, Tehtaankatu 2, Turku, ja sitä voi seurata myös etänä. Vastaväittäjänä toimii professori Ian Ruthven, University of Strathclyde, Iso-Britannia ja kustoksena professori Kristina Eriksson-Backa, Åbo Akademi. 

 

Yhteenveto 

 

Misinformaatio nähdään usein haitallisena internetissä leviävänä informaation lajina, johon voidaan vaikuttaa faktantarkistuksella ja paremmalla informaatiolukutaidolla. Tarvitsemme kuitenkin monipuolisemman käsityksen misinformaatiosta osana arkipäiväistä informaatioympäristöämme kyetäksemme ratkaisemaan siihen liittyviä ongelmia. 

Tässä väitöskirjassa misinformaatio käsitetään virheellisenä, vaillinaisena, epäselvänä ja monitulkintaisena informaationa, johon vaikuttavat erilaiset sosiaaliset, kulttuurilliset, historialliset sekä konteksti- ja tilannesidonnaiset tekijät. Väitöskirjassa tutkitaan, millaista misinformaatiota ihmiset kohtaavat, mitkä tekijät vaikuttavat misinformaatioon ja millainen rooli kohtaamisilla on tässä prosessissa. Lisäksi tutkitaan sitä, miten misinformaatiota voidaan tutkia laadullisesti ja mitä misinformaatiolle voidaan tehdä. Ilmiötä tutkitaan kahdessa kontekstissa, joissa misinformaatio voi olla erityisen ongelmallista: turvapaikanhakijoiden ja nuorten kohdalla. 

Väitöskirjassa kehitettiin uusia teoreettisia tapoja tutkia ja analysoida misinformaatiota sosiaalisena ilmiönä. Työn menetelmällisten tulosten mukaan misinformaatiota voidaan tutkia yhdistämällä suoria kysymyksiä epäsuoraan keskusteluun tutkimushaastatteluissa. Empiiriset tutkimukset näyttivät, että viranomaistiedon yhteydessä esiintyy ainakin neljänlaista misinformaatiota: vanhentunutta, vaillinaista ja ristiriitaista tietoa sekä koettua pelottelua. Lisäksi misinformaation ongelmia voidaan hälventää tietoon liittyvillä strategioilla, jotka käsittävät mm. kunnioittavaa kohtaamista ja luottamuksen luomista. 

Misinformaatioon vaikuttavien sosiaalisten tekijöiden tutkimiseen käytettiin kohtaamisia, etenkin hoitavan kohtaamisen viitekehystä. Hoitava kohtaaminen voi helpottaa misinformaation käsittelyä, kun taas ei-hoitavat kohtaamiset ja kohtaamattomuus vaikeuttavat ihmisten mahdollisuutta saada, ymmärtää ja käyttää tietoa. Tuloksia voidaan käyttää tietotuen ja -palvelujen kehittämiseen keskittymällä yksilöiden kohtaamiseen oikealla tavalla eri tilanteissa. 

 

Hilda Ruokolainen on syntynyt 1988 Lahdessa. Hän on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 050 475 0221 ja sähköpostitse osoitteesta hilda.ruokolainen@abo.fi. 

 

Väitöskirja on luettavissa Åbo Akademin julkaisuarkistossa Doriassa. 

Tästä linkistä voit ladata lehdistökuvan väittelijästä.  

 

Ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.