Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös luonnon merkityksestä terveyden edistämisessä

VTM Ghita Bodmanin väitöskirja sosiaalipolitiikan alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa perjantaina 11.10.2019.

Väitöskirjan otsikkona on Leva ett med naturen – ”Dammråttor kan man ju ge namn åt om man vill”.

Hyvinvointiin ja hyvään elämänlaatuun on monia teitä, joiden pohja rakennetaan lapsuudessa. Keski-iän hyvinvointia tavoittelevien reittien valintaan vaikuttavat lapsuuden positiiviset kokemukset ja perinteet. Myös sosiaaliset suhteet ovat tärkeitä, koska nämä luovat turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Paikalla, jossa viettää lapsuutensa on suuri merkitys sille, missä aikuisena löytää paikan akkujen lataamiselle. Luonnon terveyttä edistävää vaikutusta voi hyödyntää myös arkipäivässään.

Ihminen on käyttänyt luontoa ylläpitääkseen hyvinvointiaan jo aikojen alussa. Jossain vaiheessa tämä on päässyt unohtumaan, erityisesti kun taajamiin ja kaupunkeihin muuttaminen alkoi lisääntyä. Globalisoituminen ja digitalisoituminen tekevät arjesta kiireistä ja tässä oravanpyörässä on luonnon merkitys terveyden edistäjänä jälleen alkanut korostua.

Tutkimukseni osoittaa, että lapsuudella on suuri merkitys siinä, miten aikuisena käsittelee stressitilanteita. Tämä tarkoittaa, että positiivisiin tapahtumiin panostaminen lapsuudessa voi antaa yksilölle ennaltaehkäiseviä voimavaroja. Tutkimuksessa ilmenee myös maaseudun merkitys stressin käsittelyssä. Muutto yksinäisyydentunteen leimaamasta ja tiheästi asutusta taajamasta maaseudun läsnäoloon antaa elämänlaatua. Elämänlaatua antaa myös yksinkertaisempi elämäntapa ilman moderneja virikkeitä nykyaikaisessa versiossa entisaikojen elämästä.

Monet käyttävät luontoa erilaisiin aktiviteetteihin, kuten esimerkiksi hiihtämiseen, vaeltamiseen, puutarhanhoitoon, kalastamiseen ja metsästämiseen. Tämä on monille luonnollinen osa arkea. Tutkimuksen hyöty on tarjota ihmisille enemmän rohkeutta käyttää luontoa terveyden edistämiseen. Myös aiempi tutkimus osoittaa, että luonto vaikuttaa hyvinvointiimme positiivisesti.

Olisi tarkoituksenmukaista edelleen tutkia maaseudun luonnonläheisyyden merkitystä ja terveysvaikutuksia. Maaseudun tarjoamia hyvinvointia edistäviä mahdollisuuksia tulisi hyödyntää paremmin.

Ghita Bodman väittelee tohtoriksi perjantaina 11. lokakuuta 2019 klo 12 osoitteessa Akatemiasali, Academill, Rantakatu 2, Vaasa. Vastaväittäjänä toimii emeritusprofessori Bengt Lindström, Norwegian University of Science and Technology, Norja, ja kustoksena dosentti Fredrica Nyqvist, Åbo Akademi.

Ghita Bodman on syntynyt 5.5.1970 Mustasaaressa. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 1989 Korsholms gymnasium -lukiossa ja VTM-tutkinnon 2011 Åbo Akademissa.

Ghita Bodman on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 0500 521 068 ja sähköpostitse osoitteesta ghita.bodman@abo.fi.

 

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa:
https://www.doria.fi/handle/10024/171323?locale=lfi.

Ghita Bodman
Ghita Bodman

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä.
Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.