Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös lämpö- ja virtaustekniikan alalta

DI Carl Haikaraisen väitöskirja lämpö- ja virtaustekniikan alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa torstaina 3.12.2020.

Väitöskirjan otsikkona on Modelling approaches for optimization of integrated regional energy systems.

Energia eri muodoissa, kuten lämpönä, sähkönä tai polttoaineina, mahdollistaa monia yhteiskunnallisia toimintoja. Energiajärjestelmien ympäristövaikutusten vähentäminen ja globaalisti kasvavan väestön energiahuollosta huolehtiminen edellyttävät, että järjestelmiä kehitetään kohti kestävämpiä teknologisia ja rakenteellisia ratkaisuja. Väitöskirja käsittelee matemaattisia malleja, joita voi käyttää työkaluina alueellisten energiajärjestelmien suunnittelussa ja analysoinnissa.

Väitöskirjassa näytetään, miten mallien avulla voi tunnistaa mahdollisuuksia eri energiasektoreiden yhteistoimintaan ja painotetaan järjestelmien tarkastelua kokonaisuutena suunnitteluvaiheessa. Lisäksi pohditaan, miten mallit käytännössä voivat toimia osana päätöksentekoprosessia. Millaista tietoa mallit voivat antaa ja miten tietoa tulisi tulkita, jotta siitä olisi hyötyä?

Energiajärjestelmien monimutkaistuminen asettaa osittain ristiriitaisia vaatimuksia mallintamiselle. Toisaalta tarvitaan yksityiskohtaisia malleja alati vaihtelevien sääolosuhteiden ja energiatarpeiden dynamiikan tavoittamiseksi, toisaalta tarvitaan yksinkertaistuksia, jotta tietokoneiden laskuteho riittää simulointeihin ja optimointiin. Parhaimmillaan mallien avulla voidaan arvioida millaisten rajojen sisällä tämänhetkisiä energiajärjestelmiä voisi kehittää ja muuttaa, jotta ne todennäköisesti selviytyvät niille tulevaisuudessa asetettavista ympäristöllisistä ja taloudellisista vaatimuksista.

Carl Haikarainen väittelee tohtoriksi Åbo Akademissa torstaina 3. joulukuuta 2020 klo 13. Vastaväittäjänä toimii professori Eva Thorin, Mälarinlaakson korkeakoulu, Ruotsi, ja kustoksena professori Henrik Saxén, Åbo Akademi.

Yleisö on tervetullut seuraamaan väitöstilaisuutta etänä tämän linkin kautta. Käytännön ohjeet alla.

Carl Olof Sebastian Haikarainen on syntynyt 20.3.1984 Turussa. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 2003 Katedralskolanissa, Turussa, ja diplomi-insinöörin tutkinnon 2010 Åbo Akademissa.

Carl Haikarainen on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 044 033 2840 ja sähköpostitse osoitteesta carl.haikarainen@abo.fi.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa.

Karl Haikarainen

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä.
Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.

 

Käytännön ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.

Tilaisuuden lopussa yleisö saa mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Jos sinulla on kysymys, ilmoita siitä käyttämällä ”Raise Hand” -toimintoa. Valmistaudu etukäteen: varmista, että tietokoneessasi on mikrofoni, tai muotoile kysymys valmiiksi tekstitiedostoon, josta sitten voit kopioda sen Zoomin keskusteluosioon kun saat luvan kysymyksen esittämiseen.