Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

MEDIATIEDOTE
2.11.2018
Åbo Akademi
Väitös

Tohtorinväitös kunniaan liittyvän väkivallan ennalta ehkäisystä kansainvälisessä oikeudessa

VTM, LL.M. Lisa Gransinväitöskirja kansainvälisen oikeuden alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa perjantaina 9.11.2018.

Väitöskirjan otsikkona on Prevention of honour-related violence through the lens of the right to physical and psychological integrity.

Väitöskirja käsittelee kunniaan liittyvän väkivallan ennalta ehkäisyä kansainvälisessä oikeudessa. Väitöskirja näyttää, että kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön mukaan valtion on ryhdyttävä tehokkaisiin toimenpiteisiin kunniaan liittyvän väkivallan estämiseksi sekä yksilötapauksissa että yleisellä tasolla. Se selvittää millaisiin vähimmäistoimenpiteisiin jokaisen valtion, jossa kunniaan liittyvää väkivaltaa esiintyy, on ryhdyttävä.

Tutkimus koostuu yhteenvedosta sekä viidestä alkuperäisartikkelista. Se analysoi valtion velvollisuutta ei pelkästään rangaista tästä väkivallanmuodosta vaan myös ryhtyä muihinkin ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin. Kunniaan liittyvän väkivallan oikeudellinen keskustelu on tähän asti laajalti keskittynyt kriminalisointiin. Tutkimus nostaa esille kysymyksen siitä, pitääkö valtioiden myös hävittää kunniaan liittyvän väkivallan taustatekijöitä, etenkin tiukkoja sukupuolirooleja ja negatiivisia sukupuolistereotyyppejä, joiden mukaan miehet ovat naisten yläpuolella.

Hyvin dokumentoidut oikeudelliset argumentit koskien valtioiden velvollisuutta estää naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ennalta soveltuvat myös kunniaan liittyvään väkivaltaan. Väitöskirja tutkii, pitääkö valtion kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön mukaan ryhtyä lisätoimenpiteisiin kunniaan liittyvän väkivallan osalta. Perustuvanlaatuinen kysymys on, miten kunniaan liittyvä väkivalta eroaa naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Tutkimus korostaa, että kunniaan liittyvän väkivallan tapauksessa motiivi on perheen kunnian varjelu, väkivaltaa käyttävät usein useat henkilöt ja perhe kokee, että ympäröivä yhteisö kannustaa tai jopa vaatii väkivallan käyttöä. Kunniaan liittyvä väkivalta voi myös kohdistua poikiin ja miehiin, vaikka sen kohteena ovat useimmiten naiset ja tytöt.

Lisa Grans väittelee tohtoriksi perjantaina 9. marraskuuta 2018 klo 13 osoitteessa Stora auditoriet, ASA-talo, Vänrikinkatu 3, Turku. Vastaväittäjänä toimii professori Eva Brems, Ghent University, Belgia ja kustoksena professori Elina Pirjatanniemi, Åbo Akademi.

Eva Lisa Grans on syntynyt 1.2.1969 Ylimarkussa. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 1988 Närpes gymnasium -lukiossa, valtiotieteen maisterin tutkinnon Åbo Akademissa, 1995 ja LL.M. in International Human Rights Law -tutkinnon University of Essexissä, 2002.

Lisa Grans on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 044 212 1465 ja sähköpostitse osoitteesta lisa.grans@abo.fi.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa:
www.doria.fi/handle/10024/163229?locale=lfi

Lisa Grans
Lisa Grans

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä.
Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.


Ystävällisin ÅA-terveisin,
Mia Henriksson
Tiedottaja