Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös kotitaloutta, lapsia ja avioliittoa koskevista opetuksista postilloissa Ruotsin valtakunnassa 1686–1770

Niklas Antonsson.
Niklas Antonsson

TM Niklas Antonssonin väitöskirja kirkkohistorian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnassa.

Väitöskirjan otsikkona on För samhällets bestånd och Guds rikes förkovran: Prästerskapets undervisning kring hushåll, barn och äktenskap i svenska postillor 1686–1770.

Väitöstilaisuus järjestetään 8 maaliskuuta 2024, klo 13 osoitteessa auditorio XXII, Agora, Vesilinnantie 3, Turku. Vastaväittäjänä toimii dosentti David Gudmundsson, Lundin yliopisto, Ruotsi ja kustoksena emeritusprofessori Ingvar Dahlbacka, Åbo Akademi. Väitöstilaisuutta voi seurata etänä.

Yhteenveto:

Varhaismodernina aikana (n. 1500–1800), saarnat olivat yksi tärkeimmistä viestintävälineistä pappien ja heidän kuulijoidensa välillä. Saarnat sisälsivät ajatuksia ja väitteitä sekä pienistä että isoista elämänkysymyksistä kuten julistusta kristinuskon ydinkohdista, ja kehotuksia arkipäivän käytännöllisistä yksityiskohdista. Painetussa muodossa saarnoja julkaistiin postilloissa. Niissä homileettista opetusta oli saattavilla sekä papeille mallisaarnoina, että lukutaitoisten maallikoiden kasvavalle joukolle 1700-luvun aikana.

Väitöskirjassaan Niklas Antonsson tutkii kotitaloutta, lapsia ja avioliittoa koskevia käsityksiä, joita välitettiin Ruotsin valtakunnassa 1686–1770 painettujen postilloiden kautta. Kolmijakoinen teema pohjautuu kotitalous-käsitteen (oekonomia) ymmärtämiseen, jossa sen nähdään koostuvan kolmesta suhteesta: aviomies–vaimo, vanhemmat–lapset ja isäntä–palvelija. Väitöskirja on laadullinen analyysi laajasta lähdeaineistosta, joka kontekstualisoidaan homiletiikan kirjallisiin konventioihin, pappien ajatusmaailmaan ja senaikaisiin yhteiskunnallisiin olosuhteisiin.

Tutkimus osoittaa miten muuttuneet olosuhteet, ihanteet ja ajatukset vaikuttivat pappien tapaan muotoilla opetustaan pyrkiessään jatkuvasti sekä välittämään kristillistä uskoa kuulijakunnalleen, että luomaan kristillisempää yhteiskuntaa.

Niklas Antonsson on syntynyt 1987 Solbergassa, Ruotsissa. Hän on tavoitettavissa puhelimitse numerosta +358 40 038 7268 ja sähköpostitse osoitteesta niklas.antonsson@abo.fi.

Väitöskirja on luettavissa Åbo Akademin julkaisuarkistossa Doriassa.

Tästä linkistä voit ladata lehdistökuvan väittelijästä.

Ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä:

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.