Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

MEDIATIEDOTE
7.9.2018
Åbo Akademi
Väitös

Tohtorinväitös kliinisestä pätevyydestä sairaanhoitajakoulutuksen ytimenä

Gun-Britt Lejonqvistinväitöskirja hoitotieteen alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa perjantaina 14.9.2018.

Väitöskirjan otsikkona on Clinical competence – the core of nursing education.

Kliininen pätevyys on vaikeasti määriteltävä käsite. Yhä enemmän tekninen ja erikoistunut hoito asettaa uusia vaatimuksia, mikä näkyy kansallisissa sekä kansainvälisissä pätevyyskuvauksissa, jotka vaikuttavat sairaanhoitajien opetussuunnitelmiin. Koulutuksessa on tärkeää määritellä kliininen pätevyys ja löytää keinot sen arvioimiseen ja kehittämiseen. Perspektiivit kliinisen pätevyyden kuvaamiseen voivat vaihdella, mutta niiden tulee olla selkeitä, jotta kliinisen pätevyyden ydin ei peity todellisuuden vaatimusten ja rakenteiden taakse.

Väitöskirjassa kliinisen pätevyyden ydin on määritelty taitona kohdata potilas aidosti ja eettisesti niin että hän kokee tulevansa nähdyksi, kuulluksi ja kunnioitetuksi sellaisena kun hän on. Kohtaamisen taidon lisäksi opiskelijalta vaaditaan perusteelliset evidenssiin perustuvat tiedot, käden taidot kliinisen työn suorittamiseen, jatkuvaa ammatillista kehittymistä, moniammatillista yhteistyökykyä sekä kypsyyttä inhimillisen kärsimyksen kohtaamisessa.

Väitöskirjassa painopiste on yleisen (ontologisen) kliinisen pätevyyden kuvaamisessa sekä sen arvioimisen ja kehittämisen eri tavoissa koulutuksen aikana, lähtökohtana hoivaperspektiivi (caring). Koska pätevyys rakentuu subjektiivisestä pätevän olemisen kokemuksesta ja todellisesta mitattavasta pätevyydestä, nämä molemmat näkökulmat on huomioitava kehityksessä sekä arvioinnissa. Opiskelijan on opittava itsearviointia samalla kun erilaisia objektiivisia arviointimenetelmiä kehitetään. Hyväksi koettu menetelmä kliinisen pätevyyden arvioimiseksi ja kehittämiseksi on simulaatio-opetus, mutta on tiedettävä mitä arvioidaan ja mitä tulisi arvioida. Sairaanhoitajakoulutuksessa on keskityttävä yleisen (ontologisen) pätevyyden vankkaan kehittämiseen, kun taas kontekstuaalinen erikoisosaaminen, joka eri osastoilla ja yksiköissä vaaditaan, kehittyy kokemuksen ja työpaikkakoulutuksen myötä.

Gun-Britt Lejonqvist väittelee tohtoriksi perjantaina 14. syyskuuta 2018 klo 12 osoitteessa Akademisalen, Academill, Rantakatu 2, Vaasa. Vastaväittäjänä toimii professori Annica Kihlgren, Örebro universitet, Ruotsi ja kustoksena professori Lisbeth Fagerström, Åbo Akademi.

Gun-Britt Ingeborg Lejonqvist (os. Hirvonen) on syntynyt 4.6.1954 Porvoossa. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 1973 Strömborgska läroverket -koulussa, Porvoossa ja hoitotieteen lisensiaatin tutkinnon Åbo Akademissa 2004.

Gun-Britt Lejonqvist on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 040 720 0708 ja sähköpostitse osoitteesta gbl@arcada.fi.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa: http://www.doria.fi/handle/10024/161502

Gun-Britt Lejonqvist
Gun-Britt Lejonqvist

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä.
Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.


Ystävällisin ÅA-terveisin,
Mia Henriksson
Tiedottaja