Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös kirkosta ja valtiosta Heinrich Bullingerin ajattelussa Kristuksen valtakunnasta

TM Johannes Riuttalan väitöskirja dogmatiikan alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnassa perjantaina 15.1.2021.

Väitöskirjan otsikkona on Kirche und Gesellschaft in Heinrich Bullingers Verständnis vom Reich Christi.

Johannes Riuttala kertoo väitöskirjastaan seuraavaa: Tutkimuksessani olen pyrkinyt ymmärtämään reformoitua protestantismia sekä tietoa kirkon merkityksestä yhteiskunnallisessa kehityksessä. Zwinglin jälkeinen kriisi, katolilaisuuden vahvistuminen, vallankumouksellisuus ja kastajaliikkeiden nousu haastoivat reformaatiota. Zwinglin seuraajan Heinrich Bullingerin (1531–1575) reformaatio vakiinnutti valtiokirkollisuuden. Bullinger kykeni säilyttämään kirkon merkityksen yhteiskunnassa ja kehittämään Zwinglin teologista perintöä ja yhteiskunnallista hyvää laajalti maailmassa, joskin itse reformoitu tunnustus ei saanut niin laajaa jalansijaa.

Ajatuksella Kristuksen valtakunnasta Bullinger pyrki ratkaisemaan teologisen kriisin Zürichissä. Tähän asti ei ole esitetty tutkimusta, jossa Bullingerin käsitystä Kristuksen valtakunnasta olisi analysoitu sekä kirkkohistoriallisesti että systemaattisesti.

Aikaisempi tutkimus on käsitellyt kirkollis-yhteiskunnallisia tilanteita ja siten kyennyt osoittamaan, kuinka reformaation aikoihin maallinen hallinto osoitti tiukentunutta kontrollia papistoa kohtaan ja ajoi siten kirkon virat kriisiin.

Bullingerin oli pakko laillistaa protestanttisen kirkon autonomia teologisesti uudelleen perustellen: Kirkollinen lainsäädäntö tuli alistaa valtiollisen vallan edustajalle, koska maan hallinto olisi vastuussa siitä, että koko lainsäädäntö perustuu Raamatun opetukseen. Maallinen hallinto tarvitsi kuitenkin ammatillista tukea eli papistoa Raamatun ymmärtämiseen. Näin yhteiskunnallisesti tärkeä saarnavirka vahvisti jälleen kirkon autonomiaa.

Kritiikki sekä katolista institutionalismia, että kastajia vastaan oli näin johtanut reformoidun valtiokirkollisuuden dogmatisointiin. Esivallan tuli toteuttaa Jumalan tahtoa ja siksi sen tehtäväksi tuli myös suojella kirkkoa.

Johannes Riuttala väittelee tohtoriksi Åbo Akademissa perjantaina 15. tammikuuta 2021 klo 13. Vastaväittäjänä toimii yliopistonlehtori, dosentti Pekka Kärkkäinen, Helsingin yliopisto ja kustoksena dosentti, yliopisto-opettaja Anni-Maria Laato, Åbo Akademi.

Yleisö on tervetullut seuraamaan väitöstilaisuutta etänä tämän linkin kautta. Käytännön ohjeet alla.

Johannes Riuttala on syntynyt 8.4.1963 Porissa. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 1982 Lavian lukiossa ja TM-tutkinnon 1985 Helsingin yliopistossa.

Johannes Riuttala on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 044 977 7519 ja sähköpostitse osoitteesta johannes.riuttala@evl.fi.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa.

 

Johannes Riuttala

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä.
Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.

 

Käytännön ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.

Tilaisuuden lopussa yleisö saa mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Jos sinulla on kysymys, ilmoita siitä käyttämällä ”Raise Hand” -toimintoa. Valmistaudu etukäteen: varmista, että tietokoneessasi on mikrofoni, tai muotoile kysymys valmiiksi tekstitiedostoon, josta sitten voit kopioda sen Zoomin keskusteluosioon kun saat luvan kysymyksen esittämiseen.