Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös kirjallisuustieteen alalta

Margaretha Ullström

FM Margaretha Ullströmin väitöskirja kirjallisuustieteen alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnassa.  

Väitöskirjan otsikkona on Folkhemsideologi i svensk ungdomslitteratur. En 1900-talsstudie.  

Väitöstilaisuus järjestetään torstaina 19 toukokuuta 2022 klo 10 osoitteessa auditorio Armfelt, Arken, Tehtaankatu 2, Turku. Väitöstilaisuutta voi seurata etänä. Vastaväittäjänä toimii professori Maria Jönsson, Uumajan yliopisto, Ruotsi ja kustoksena dosentti Maria Österlund, Åbo Akademi.  

Yhteenveto

Väitöskirjan otsikon Folkhemsideologi i svensk ungdomslitteratur. En 1900-talsstudie. voi suomentaa muotoon Kansankoti-ideologia ruotsalaisessa nuortenkirjallisuudessa. Tutkimus 1900-luvusta ja se on koko 1900-luvun kattava diskurssitutkimus. Käsitykset kansankodista ja kansankoti-ideologiasta muodostavat tutkimuksessa lähtökohdan ruotsalaisen nuortenkirjallisuuden ideologisten ulottuvuuksien syvälliselle tarkastelulle. Tutkimus tarjoaa uutta tietoa nuortenkirjallisuuden suhteesta ideologiaan, valtaan ja sortoon. Aineistona on ollut 70 nuortenkirjallisuuteen lukeutuvaa tekstiä satunnaisesti valituilta vuosilta ajalla 1901–1999. Otoksesta piirtyy kuva vuosisadan nuortenkirjallisuudesta, johon sisältyy poika-, tyttö- ja nuortenkirjoja.  

Tutkimuksesta käy ilmi, että ajan henki vaikuttaa kirjallisuuteen ja että kirjallisuudessa on nähtävissä liike, joka kulkee kollektivismista kohti individualismia. Tekstejä suhteutetaan käsityksiin ihmisten yhdenvertaisuudesta, kansankoti-ideologialle tyypilliseen tulevaisuudenuskoon sekä uskoon nuorison muutoskykyisyydestä.  

Analyysit osoittavat, että nuortenkirjallisuudessa on koko vuosisadan ajan ollut läsnä kansankotiin ja kansankoti-ideologiaan kohdistuva luokkasidonnainen vastadiskurssi. Vaarallisesta alaluokasta muodostuva kuva yllättää. Myös kuvaukset kaidalta polulta poikenneista työväenluokkaisista pojista ovat yleisiä. Heidän vastakohtaansa edustavat luokkanousun tekijät. Sosiaalinen luokkanousu on nuortenkirjallisuuden kuvaaman kansankodin tunnusomainen piirre, ja luokkanousun tehnyt on merkittävä kirjallinen kansankotihahmo, jota käytetään usein tematisoimaan koulutuksen tarpeellisuutta. Nuortenkirjallisuudessa esiintyvien kansankoti-ideologisten käsitysten keskeinen osatekijä on naisten vapautumisprosessi, jonka kuvauksessa painottuvat opiskelun mukanaan tuoma vapautuminen ja taloudellinen riippumattomuus.  

Margaretha Ullström on syntynyt 1952 Gravassa, Ruotsissa. Hän on tavoitettavissa puhelimitse numerosta +46 709 106 702 ja sähköpostitse osoitteesta margaretha.ullstrom@gmail.com 

Väitöskirja on luettavissa Åbo Akademin julkaisuarkistossa Doriassa.  

Tästä linkistä voit ladata lehdistökuvan väittelijästä.