Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

MEDIATIEDOTE
10.8.2018
Åbo Akademi
Väitös

Tohtorinväitös keratiinien roolista suolen hyvinvoinnissa

FM Iris Lähdeniemen väitöskirja solubiologian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa perjantaina 17.8.2018.

Väitöskirjan otsikkona on The role of keratins in proliferation, differentiation and hypoxia signaling in colonic epithelia.

Paksusuolen sisin kerros muodostaa suojaavan esteen ja rakentuu erilaisista epiteelisoluista. Paksusuolen epiteelikerroksen kantasolut jakautuvat ja muodostavat erikoistuneita soluja, toisin sanoen enterosyyttejä, pikarisoluja ja enteroendokriinisiä soluja. Virheet solujen erikoistumisprosesseissa voivat johtaa paksusuolensyöpään ja tulehdukseen. Paksusuolensyöpä on suuri ongelma Suomessa ja potilaiden määrä kasvaa jatkuvasti. Tietoisuus näiden sairauksien muodostumiseen johtavista syistä on vielä puutteellinen.

Keratiinit ovat tärkeitä solun tukirangan proteiineja ja niitä löytyy mm. ihon, suolen ja maksan epiteelisoluista. Keratiinit muodostavat filamenttisia verkkoja, jotka suojaavat stressiltä, ylläpitävät solujen muotoa ja osallistuvat solujen prosessien sääntelyyn. Keratiinimutaatiot on linkitetty iho- ja maksasairauksiin ihmisillä ja täten tiedetään, että keratiineilla on tärkeä rooli solujen toiminnan kannalta. Vielä ei kuitenkaan tiedetä tarkasti, millainen rooli keratiineilla on paksusuolen epiteelisoluissa.

Tämän väitöskirjan tulokset osoittavat, että keratiinit sääntelevät paksusuolen epiteelisolujen erikoistumista tärkeän Notch1-signalointiväylän kautta. Tulokset osoittavat myös, että ne joilta puuttuu keratiinigeeni saavat suuremmalla todennäköisyydellä paksusuolen syövän. Tämä selittyy suolen korkeammalla STAT3-proteiinitasolla, joka sääntelee solujakautumista. Soluilla on myös kehittynyt mekanismi selviytyä matalista happitasoista kudoksissa, ns. hypoxiasta, ja poikkeavuudet tässä mekanismissa voivat johtaa syövän kehitykseen. Väitöskirjan tulokset vahvistavat, että keratiinit sääntelevät kyseistä hypoxiasignalointimekanismia. Väitöskirja osoittaa, että keratiineilla on keskeinen solu- ja molekyläärinen rooli suolen epiteelisoluissa ja ne ovat täten tärkeitä suolen hyvinvoinnin kannalta.

 

Iris Lähdeniemi väittelee tohtoriksi perjantaina 17. elokuuta 2018 klo 13 osoitteessa Stora auditoriet, ASA-huset, Vänrikinkatu 3, Turku. Vastaväittäjänä toimii assistant professor Natasha Snider, University of North Carolina, USA ja kustoksena professori John Eriksson, Åbo Akademi.

 

Iris Lähdeniemi on syntynyt 3.8.1988 Hyvinkäällä. Hän suoritti ylioppilastutkinnon vuonna 2007 Gymnasiet Lärkan -lukiossa ja filosofian maisterin tutkinnon vuonna 2013 Åbo Akademissa.

Iris Lähdeniemi on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 040 834 7188 ja sähköpostitse osoitteesta iris.lahdeniemi@abo.fi.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa:
http://www.doria.fi/handle/10024/160422

 

 

Iris Lähdeniemi
Iris Lähdeniemi

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä.
Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.


Ystävällisin ÅA-terveisin,
Ben Roimola
Www-toimittaja