Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös kasvatustieteen alalta

Camilla Rosvall.
Camilla Rosvall

FM Camilla Rosvallin väitöskirja kasvatustieteen alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa.

Väitöskirjan otsikkona on ”Tänk före du skriver” Uppgiftsmiljö som utmaning och möjlighet för examinander med språkbadsbakgrund i studentexamensprovet i A-svenska.  

Väitöstilaisuus järjestetään perjantaina 7. lokakuuta 2022 klo 10, osoitteessa Akademisalen, Academill, Rantakatu 2, Vaasa. Vastaväittäjänä toimii emeritaprofessori Hanna Lehti-Eklund, Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Siv Björklund, Åbo Akademista. Väitöstilaisuutta voi seurata etänä. 

 

Yhteenveto 

Väitöskirjassa tarkasteltiin suomenkielisten ylioppilaskokelaiden ruotsin kielen pitkän oppimäärän kirjallista tuottamista. Kokelaat ovat entisiä kielikylpyoppilaita, jotka ovat osallistuneet ruotsin kielen kielikylpyopetukseen kielikylpykouluissa ja peruskoulun päätyttyä lukiossa opiskelleet ruotsia A-kielenä. Väitöstutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten toisen kotimaisen kielen kokeessa kirjoitustehtävät ohjaavat kokelaita ruotsin kielen kirjoittamisessa. Lisäksi tavoitteena on selvittää mitä kielellisiä valintoja kokelaat ilmaisevat omissa kirjoitelmissaan. Tutkimusaineiston muodostavat pitkän oppimäärän kirjoitustehtävät ja kokelaiden kirjoitelmat vuosilta 2012–2014. Tutkimusote oli monimenetelmäinen.

Tulokset osoittivat, että kirjoitustehtävät ohjaavat kokelaita monella tavalla. Mikäli kirjoitustehtävä edustaa kertovaa tekstilajia kokelaat valitsevat tämän vaikka kyseisinä vuosina suurin osa tehtävistä oli kantaa ottavia tai pohtivia tekstilajeja. Edellä mainitut tekstilajit haastavat kokelaita ottamaan kantaa ja pohtimaan, mutta tämän sijaan kokelaat kertovat esimerkiksi omista kokemuksistaan. Tutkimusaineiston perusteella on erotettu kolme eri tekstimaailmaa, joista ensimmäinen muodostuu kokelaasta itsestään. Toinen ja kolmas tekstimaailma kuvastavat joko ilmiöitä tai ovat luonteeltaan pohdiskelevia.

Väitöstutkimus osoittaa, että olisi merkityksellistä syventää entisten kielikylpyoppilaiden ja nykyisten kokelaiden tekstilajitietoisuutta ja auttaa heitä kiinnittämään huomiota merkityksiä rakentaviin piirteisiin sekä tehtävänannoissa että omissa kirjoitussuorituksissa. Lisäksi olisi tärkeä pohtia minkälaisia kirjoitustehtäviä laaditaan, sekä pohtia apukeinoja kirjoittamisen mahdollisten haasteiden selättämiseen.

Camilla Rosvall on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 044 516 0660 ja sähköpostitse osoitteesta camilla.rosvall@abo.fi. 

 

Väitöskirja on luettavissa Åbo Akademin julkaisuarkistossa Doriassa.

Tästä linkistä voit ladata lehdistökuvan väittelijästä. 

 

Ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.

Tilaisuuden lopussa yleisö saa mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Jos sinulla on kysymys, ilmoita siitä käyttämällä ”Raise Hand” -toimintoa. Valmistaudu etukäteen: varmista, että tietokoneessasi on mikrofoni, tai muotoile kysymys valmiiksi tekstitiedostoon, josta sitten voit kopioida sen Zoomin keskusteluosioon kun saat luvan kysymyksen esittämiseen.