Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös kansainvälisen markkinoinnin alalta

M.Sc. Olga Dziubaniukin väitöskirja kansainvälisen markkinoinnin alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa perjantaina 10.12.2021.

Väitöskirjan otsikkona on Business Ethics in International Business Contexts: A Constructivist Approach with a Focus on Values.

Tämän väitöskirjan tarkoituksena on tutkia ja laajentaa ymmärrystä yritysjohtajien (epä)eettisistä toimista sosiaalisessa vuorovaikutuksessa kansainvälisen liiketoiminnan liikesuhteissa ja verkostoissa. Niin sanottu ”Industrial Marketing and Purchasing” (IMP) -lähestymistapa (Håkansson & Snehota, 1989; 2006) käytetään keskitetysti tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen käsitteellistämiseen. Ensinnäkin tämä tutkimus osoittaa, miten liiketoimintaetiikka voidaan ymmärtää ja mitä eettisiä arvoja voidaan ottaa mukaan kansainvälisiin liikesuhteisiin ja verkostoihin. Toiseksi se tutkii, kuinka eettiset arvot eroavat kansainvälisissä liikesuhteissa (B2B). Kolmanneksi tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti luottamuksen merkitystä liikesuhteissa ja erityisesti verkostoissa jolla on merkittävää liike-eettistä arvoa. Lopuksi työ tarjoaa konkreettisia näkemyksiä liiketoiminnan etiikan tiedon levittämisestä, jossa korostetaan erityisesti korkeakoulujen ja esimiesten roolia tässä prosessissa.

Tutkimus perustuu neljään empiiriseen tutkimusartikkeliin. Kolme artikkeleista edustaa erilaisia yksittäisiä näkökulmia pienyrityssektorilla toimivien eri yritysjohtajien ja yrittäjien näkökulmasta liiketoimintaansa, etiikkaan ja moraalisiin näkökohtiin liittyen. Empiiristä dataa tulkitaan kansainvälisessä markkinoinnissa vakiintuneiden teoreettisten viitekehysten avulla laajentaen tätä kirjallisuutta korostamalla liiketoimintaetiikkaa B2B-suhteissa ja verkostoissa. Neljäs artikkeli on omistettu tulevaisuuden yritysjohtajien ja yrittäjien yritysetiikkaan ja kestävään kehitykseen liittyvien korkeakoulutuksen pedagogisten kysymysten käsittelemiseen. Tämä väitöskirja perustuu ontologisiin lähtökohtiin konstruktivismissa tulkitsevana lähestymistapana tiedon kehittämiseen. Väitöskirjaan sisältyvät tutkimukset edistävät sekä käsitteellisesti että metodisesti markkinoinnin kirjallisuutta laajentamalla IMP-lähestymistavan ymmärrystä eettisestä näkökulmasta. Väitöskirja edistää erityisesti sitä, miten liiketoimintaetiikka on osa ja kietoutunut B2B-suhteisiin ja verkostoihin. Väitöskirja täydentää myös liike-elämän etiikan kirjallisuutta käsittelemällä eettisen relativismin ja luottamuksen käsitteitä erilaisissa B2B-konteksteissa.

Väitöskirja antaa panoksensa myös yliopiston kouluttajille antamalla opetushenkilöstölle ehdotuksia konstruktivistiseen näkökulmaan perustuvien oppimismenetelmien kehittämiseksi. Yritysjohtajien kannalta väitöskirja auttaa selvittämään ja arvioimaan yritysten toimijoiden (epä)eettistä käyttäytymistä suhteessa muihin liike-elämän ja yhteiskuntaelämän toimijoihin. Yleisellä tasolla tulokset korostavat sitä, että liike-eettisillä ja eettisillä arvoilla on erityisiä merkityksiä ja rooleja, joita luodaan ja johdetaan kansainvälisissä liikesuhteissa ja verkostoissa.

Olga Dziubaniuk väittelee tohtoriksi Åbo Akademissa perjantaina 10. joulukuuta 2021 klo 13. Vastaväittäjänä toimii professori Maria Holmlund-Rytkönen, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsinki ja kustoksena emeritusprofessori Jan-Åke Törnroos, Åbo Akademi.

Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Stora auditoriet, ASA-talo, Vänrikinkatu 3, Turku, mutta sitä voi myös seurata etänä tämän linkin kautta. Käytännön ohjeet alla.

 

Olga Dziubaniuk on syntynyt 12.11.1984 Vinnytsiassa, Ukrainassa. Hän suoritti Master of Science in Econ. and Bus. Administration .tutkinnon vuonna 2012 Turun Yliopistossa.

Olga Dziubaniuk on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 044 516 3951 ja sähköpostitse osoitteesta olga.dziubaniuk@abo.fi.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa.

Olga Dziubaniuk

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä. Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.

 

 

Käytännön ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.

Tilaisuuden lopussa yleisö saa mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Jos sinulla on kysymys, ilmoita siitä käyttämällä ”Raise Hand” -toimintoa. Valmistaudu etukäteen: varmista, että tietokoneessasi on mikrofoni, tai muotoile kysymys valmiiksi tekstitiedostoon, josta sitten voit kopioida sen Zoomin keskusteluosioon kun saat luvan kysymyksen esittämiseen.