Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös kalsiumsignaalien välittämisestä soluissa

FM Ilari Pullin väitöskirja solubiologin alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa.

Väitöskirjan otsikkona on Calcium Signaling in Cell Compartments – the Importance of Sphingosine Kinase 1 and ORP5/8.

Väitöstilaisuus järjestetään keskiviikkona 21. kesäkuuta 2023 klo 13 osoitteessa auditorium Argentum, Aurum, Henrikinkatu 2, Turku. Vastaväittäjänä toimii professori Geert Bultynck, Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), Belgia ja kustoksena professori John Eriksson, Åbo Akademi.

Yhteenveto

Väitöstutkimuksessa tarkasteltiin solujen kalsiumvälitteistä viestintää erityisesti soluelimissä kuten mitokondrioissa, ja solukalvon pienissä rakenteissa, kaveoleissa. Tutkimuksen kohteena olleiden proteiinien havaittiin ohjaavan kalsiumviestintää, soluhengitystä sekä solujen liikkumis- ja jakaantumiskykyä. 

Elämän ylläpitämiseksi solut käyttävät monimutkaisia viestintäkeinoja säätelemään fysiologisia prosesseja yksittäisissä soluissa, solujen välillä, sekä kudoksissa, joista organismi koostuu. Tätä kutsutaan solusäätelyksi, ja kalsiumionien välittämä säätely ohjaa monia keskeisiä biologisia prosesseja, kuten solunjakautumista, solujen liikkumiskykyä, energiantuotantoa sekä solukuolemaa. Mitokondriot ovat soluelimiä, jotka ovat keskeisiä solujen energiantuotannossa. Ne osallistuvat myös muihin prosesseihin, kuten kalsiumsäätelyyn ja solukuolemaan. Kaveolien on havaittu säätelevän prosesseja kuten solujen liikkumiskykyä. 

Sfingosiinikinaasi-1 on proteiini, jonka on aiemmin havaittu olevan osallinen monien keskeisten solufysiologisten prosessien säätelyssä. Väitöstutkimuksessa havaitut sfingosiinikinaasi-1:n yli-ilmentymisen ohjaamat muutokset mitokondrioiden ja kaveolien kalsiumsäätelyssä voivat olla osatekijöitä soluhengityksen ja solujen liikkumiskyvy säätelyssä, joiden myös havaittiin lisääntyneen. Havainnot tukevat aiempia tutkimuksia sfingosiinikinaasi-1:n osallisuudesta näihin prosesseihin. 

ORP5 ja ORP8 -proteiinien on aiemmin osoitettu säätelevän vuorovaikutusta mitokondrioiden ja endoplasmakalvoston (pääasiallinen kalsiumia varastoiva soluelin) sekä mitokondrioiden ja solukalvon välillä. Väitöstutkimuksen tulokset koskien ORP5/8-proteiinien kykyä ohjata kalsiumsäätelyä mitokondrioissa ja kaveoleissa osaltaan tukevat aiempia havaintoja ORP5/8:n merkityksestä näissä solun osissa. Väitöstutkimuksessa havaittiin myös ORP5/8:n yli-ilmentymisen ohjaavan solujen jakaantumista. 

Kalsiumvälitteisen säätelyn häiriöt voivat olla osatekijöitä monien sairauksien kehittymisessä. 

 

 

Ilari Pulli on syntynyt 1984, Naantalissa. Hän on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 040 576 8413 ja sähköpostitse osoitteesta ilari.pulli@abo.fi.

Väitöskirja on luettavissa Åbo Akademin julkaisuarkistossa Doriassa.