Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös julkishallinnon alalta

VTL Anna Westinin väitöskirja julkishallinnon alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa perjantaina 26.11.2021.

Väitöskirjan otsikkona on Egenmakt och välfärdens praktik. En jämförande studie av brukarens inflytande inom olika organisationer som anordnar personlig assistans i Finland och Sverige.

Väitöskirja selvittää mitkä palveluntuottajat – julkiset, yksityiset, yhteistuotannolliset – antavat henkilökohtaisen tuen käyttäjälle parhaimmat vaikutusmahdollisuudet ja näin ollen myös korkeimman itsemääräämisoikeuden. Vertailu tehdään kahdessa tasossa, eri toimijoiden välillä sekä Suomessa että Ruotsissa.

Yhteiskunnan muutos edellyttää kansalaisten jatkuvaa osallistamista. Kuinka hyvin ja missä muodossa tämä käytännössä eri toimijoiden osalta toteutuu, voidaan tarkastella eri teoreettisten hallintomallien kautta. Väitöskirja lähestyy kysymystä perinteisen julkisen hallinnon, new public governance- ja new public management -käsitteiden sekä kommunitarismin kautta.

Tutkimuksen tulosten perusteella kansalaisen autonomiaan käyttäjänä, käyttäjän itsemääräämisoikeuteen, vaikuttavat sekä konteksti (kansallinen lainsäädäntö, järjestelmätason valinnanvapaus ja rahoitusmallit sekä sidosryhmien osaaminen ja vaikuttaminen) että palvelun tuottajan ominaisuudet (julkinen, yksityinen, yhteistuotannollinen). Palvelun käyttäjän osaaminen on myös keskeinen muuttuja, joka vahvistaa autonomiaa.

Palveluntuottajakirjon kasvaessa perinteisen julkishallinnon rooli muuttuu tuottajasta yhä enemmän demokratian välittäjän rooliksi. Yhteiskunnan on kehitettävä yhä demokraattisempaa hallintoa, jotta voidaan luoda hallintorakenteet jotka mahdollistavat kaikille kansalaisille, myös pitkäaikaisten hyvinvointipalvelujen käyttäjille, täyden kansalaisuuden.

Anna Westin väittelee tohtoriksi Åbo Akademissa perjantaina 26. marraskuuta 2021 klo 13.Vastaväittäjänä toimii professori Stefan Sjöblom, Helsingin yliopisto ja kustoksena professori Marko Joas, Åbo Akademi.

Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Stora auditoriet, ASA-talo, Vänrikinkatu 3, Turku, mutta sitä voi myös seurata etänä tämän linkin kautta. Käytännön ohjeet alla.

Anna Magdalena Westin on syntynyt 8.1.1975 Sundsvallissa, Ruotsissa. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 1993 Sundsvalls gymnasiumissa ja valtiotieteen kandidaatin tutkinnon 2001, Mitthögskolanissa, Ruotsissa. Hän suoritti valtiotieteen maisterin tutkinnon (Välfärdsstatens sociala och politiska ekonomi) 2010 Mittuniversitetetissa, Ruotsissa ja valtiotieteen lisensiaatin tutkinnon 2015 Åbo Akademissa.

Anna Westin on tavoitettavissa puhelimitse numerosta +46 70 202 0628 ja sähköpostitse osoitteesta anna.westin@abo.fi.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa.

Anna Westin

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä. Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.

 

 

Käytännön ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.

Tilaisuuden lopussa yleisö saa mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Jos sinulla on kysymys, ilmoita siitä käyttämällä ”Raise Hand” -toimintoa. Valmistaudu etukäteen: varmista, että tietokoneessasi on mikrofoni, tai muotoile kysymys valmiiksi tekstitiedostoon, josta sitten voit kopioida sen Zoomin keskusteluosioon kun saat luvan kysymyksen esittämiseen.