Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös Hoosean kirjasta

TM, FT Kirsi Huoposen väitöskirja Vanhan testamentin eksegetiikan alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnassa torstaina 17.6.2021.

Väitöskirjan otsikkona on Prophecy, Policy, and Restoration. An Approach to Understanding the Composition of the Book of Hosea.

Vanhan testamentin Hoosean kirjan syntyhistoria on erittäin kiistanalainen aihe tutkijoiden keskuudessa. Lähes kaikki tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että kirja juontaa juurensa Pohjoisvaltakuntaan eli Israeliin, sillä kaikki maantieteelliset nimet kirjassa liittyvät Israeliin; useimmat tutkijat ovat myös sitä mieltä, että kirja on käynyt läpi redaktioprosessin Juudassa. Kuinka suuri rooli redaktoreilla on, on kiistelty kysymys samoin kuin kysymys siitä mikä nykyisessä Hoosean kirjassa juontaa alkunsa historialliselta profeetalta.

Tämä väitöskirja esittää, että Hoosean kirjan tekstit heijastavat kahta historiallista ajanjaksoa, 700-lukua eaa. jolloin kirjan nykymuodon taustalla olevat profetiat julistettiin ja Joosian reformin aikaa 620-luvulla eaa.

Väite perustuu seuraaviin premisseihin. Ensinnäkin, Hoosean kirjan sisältämät profetiat julistettiin aikana jolloin Assyria muodosti kuolettavan uhan Israelin olemassaololle. Juuri sellaisissa tilanteissa profeetat muinaisessa Lähi-Idässä olivat aktiivisia. Hoosean kirja sisältää Israelille tarkoitettuja tuomioprofetioita, sillä profeetan näkemyksen mukaan Israelin ahdinko aiheutui sen rikkoutuneesta suhteesta Jumalaan. Toiseksi, kun Hoosean profetiat Israelin sortumisen jälkeen päätyivät Juudaan, aktualisoituivat ne Joosian aikana. Israelin tuhon jälkeen Juuda oli se paikka, jossa ruvettiin yhdistämään Israelin ja Juudan traditioita. Hoosean tuomioprofetiat pystyivät toimimaan varoituksena Juudalle siitä ettei se seuraisi Israelin esimerkkiä, ja siksi tekstit jotka olivat reformistien saatavilla muokattiin legitimoimaan Joosian reformi. Joosian arvostus Hoosean profetioita kohtaan oli myös tarkoitettu vakuuttamaan heitä, jotka vielä asuivat entisen Israelin kuningaskunnan alueella, jotta he hyväksyisivät Daavidin sukuun kuuluvan kuninkaan.

Kirsi Huoponen väittelee tohtoriksi Åbo Akademissa torstaina 17. kesäkuuta 2021 klo 12. Vastaväittäjänä toimii Dr., Honorary Senior Lecturer David Reimer, University of St Andrews, Iso-Britannia ja kustoksena professori Antti Laato, Åbo Akademi.

Yleisö on tervetullut seuraamaan väitöstilaisuutta etänä tämän linkin kautta. Käytännön ohjeet alla.

Kirsi Anita Huoponen on syntynyt 25.7.1957 Hämeenlinnassa. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 1976 Hämeenlinnan yhteislyseossa ja filosofian maisterin tutkinnon 1989 Turun yliopistossa sekä filosofian tohtorin tutkinnon 1993 Turun yliopistossa. Hän sai molekyyligenetiikan dosentin arvonimen 1997 Turun yliopistossa ja suoritti teologian maisterin tutkinnon 2009 Åbo Akademissa.

Kirsi Huoponen on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 0400 477 164 ja sähköpostitse osoitteesta kirsi.huoponen@abo.fi.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa.

Kirsi Huoponen

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä. Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.

 

Käytännön ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.

Tilaisuuden lopussa yleisö saa mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Jos sinulla on kysymys, ilmoita siitä käyttämällä ”Raise Hand” -toimintoa. Valmistaudu etukäteen: varmista, että tietokoneessasi on mikrofoni, tai muotoile kysymys valmiiksi tekstitiedostoon, josta sitten voit kopioida sen Zoomin keskusteluosioon kun saat luvan kysymyksen esittämiseen.