Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

MEDIATIEDOTE
9.5.2018
Åbo Akademi
Väitös

Tohtorinväitös hoitamisen teoista ja käytännöistä karitatiivisessa hoitamisessa

Marie Ljungquistin väitöskirja hoitotieteen alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa perjantaina 18.5.2018.

Väitöskirjan otsikkona on Vårdande gärningar och vanor för en caritativ hållning i den vårdande akten.

Caritas tarkoittaa ehdotonta, epäitsekästä ja spontaania lähimmäisenrakkautta. Caritas-rakkaus on hoitotieteessä ja erityisesti Katie Erikssonin karitatiivisessa hoitoteoriassa käytetty hoitamiseen liittyvä käsite. Karitatiivisessa hoitamisessa caritas eli rakkaudellisuus luo pohjan hoitajan käytännön työlle ja on eettinen perusta, joka ilmenee suhtautumisessa potilaaseen. Caritas-rakkaus on siis eettinen ideaali, jolla on perusteltu paikkansa hoitotyössä ja hoitotieteessä.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että karitatiivinen hoitoetiikka ilmenee hoitotapahtumassa toteutuvina hoitamisen tekoina ja hyvinä käytäntöinä sekä hoitajan tietoisena pyrkimyksenä lievittää kärsimystä ja edistää terveyttä suhtautumalla hoidettavaan rakkaudellisesti ja lempeästi.

Hoitamisen teot ja hyvät käytännöt ovat yhteydessä hoitajan luonteenpiirteisiin, hyveisiin ja moraaliin, ja ne voivat kietoutua toisiinsa siten, että hyvä hoitamisen käytäntö voi syntyä jostain muusta hyvästä käytännöstä tai johtaa uuteen hyvään käytäntöön. Hyvä hoitajuus ja hyvän tekeminen konkretisoituvat hoitamisen teoissa.

Näkyvää on se, mitä tosiasiallisesti tehdään, ja tekojen myötä karitatiivisen suhtautumisen eetos tulee näkyväksi. Hoitajan caritas-ajatteluun ankkuroituva sisäinen ja ulkoinen asennoituminen, omat luonteenpiirteet ja hyveet sekä moraalinen suoraselkäisyys ilmenevät vastuuna, tahtona ja rohkeutena toteuttaa hyviä hoitamisen tekoja ja käytäntöjä osana hoitotapahtumaa. Päämääränä on lievittää potilaan kärsimystä ja edistää terveyttä sekä luoda yhteys potilaan ja hoitajan välille.

Väitöskirja on kolmesta osatutkimuksesta koostuva monografia. Tutkimuksen tavoitteena oli syventää ymmärrystä etiikasta ja kuvata hoitamisen tekoja ja käytäntöjä, jotka ovat hoitotapahtumassa merkityksellisiä sekä potilaille että hoitajille karitatiivisen hoitoteorian viitekehyksessä. Tutkimusasetelma on lähtökohtaisesti ihmistieteellinen.Tiedonkeruun menetelminä on käytetty potilaiden ja hoitajien haastatteluja sekä kotisairaanhoidon hoitajille suunnattua kyselylomaketta Keski-Ruotsissa.

Hoitajalla on moraalinen vastuu ja hoitamisessa on hyvän tekemisen eettinen ulottuvuus. Hoidon tulee olla laadukasta ja luotettavaa, ja hoitotyöhön tarvitaan koulutettuja, päteviä ja kokeneita hoitajia. Toimintaa on jatkuvasti kehitettävä. Vaikka kotisairaanhoidossa hoitajilla on hyvät edellytykset työhönsä, hoitaminen voidaan eri syistä kokea ei-hoitavana ja kärsivä ihminen (potilas) saattaa tulla loukatuksi ollessaan hoidon kohteena.

Toiminnan eettisyys on hoitotapahtuman ydin, tarkoituksena on tehdä hyvää toiselle ihmiselle.Hyvän hoidon toteutuminen potilaan kotona edellyttää hoitajalta eettistä ja tiedostavaa suhtautumista. Hoitotapahtumassa potilaan kannalta olennaisia ovat hoitajan toteuttamat hoitamisen teot ja hyvät käytännöt.

Marie Ljungquist väittelee tohtoriksi perjantaina 18. toukokuuta 2018 klo 12 osoitteessa auditorio Bruhn, Academill, Rantakatu 2, Vaasa.Vastaväittäjänä toimii professori Margret Lepp, Göteborgs universitet, Ruotsi ja kustoksena professori Lisbeth Fagerström, Åbo Akademi.

Berit Dagmar Marie Ljungquist (os. Hammarberg) on syntynyt 8.8.1954 Karlstadissa, Ruotsissa. Hän suoritti ylioppilastutkinnon 1973 Sundstagymnasiet-lukiossa, Karlstadissa, Ruotsissa, legitimerad sjuksköterska -tutkinnon Alnängsskolanissa, Örebrossa 1980, Degree of Bachelor of Science in public Health Nursing -tutkinnon, Hälsohögskolan i Värmlandissa 1990 ja filosofian maisterin tutkinnon Linköpings universitet -yliopistossa/Hälsohögskolan i Värmlandissa 1997.

Marie Ljungquist on tavoitettavissa puhelimitse numerosta +46 070 663 1656 ja sähköpostitse osoitteesta marie_ljungquist@hotmail.com.

 

Väitös on sähköisessä muodossa Doriassa:
www.doria.fi/handle/10024/155512?locale=lfi

Marie Ljungquist
Marie Ljungquist

Klikkaamalla kuvaa saat ladattua painokelpoisen kuvan väittelijästä.
Kuva on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.


Ystävällisin ÅA-terveisin,
Mia Henriksson
Tiedottaja