Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Tohtorinväitös globaalikasvatuksesta

Heidi Henriksson.
Heidi Henriksson

VTM Heidi Henrikssonin väitöskirja sosiologian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa.

Väitöskirjan otsikkona on Educating global citizens: a study of interaction between NGOs and schools in Finland. 

Väitöstilaisuus järjestetään perjantaina 7. lokakuuta 2022 klo 13, osoitteessa Stora Auditoriet, ASA, Vänrikinkatu 3, Turku. Vastaväittäjänä toimii professori Elina Lehtomäki, Oulun yliopisto ja kustoksena professori Mikko Lagerspetz, Åbo Akademi. Väitöstilaisuutta voi seurata etänä.
 

Yhteenveto   

Heidi Henrikssonin väitös osoittaa, että kansalaisjärjestöillä on useita rooleja koulujen globaalikasvatuksessa. Globaalikasvatuksen kattotermin alle kuuluvat muun muassa ihmisoikeudet, kestävä kehitys ja monikulttuurisuus. Opetussuunnitelman perusteiden mukaan näiden teemojen tulisi näkyä läpileikkaavasti koulujen toiminnassa, mutta vaihtelua esiintyy käytännön jalkauttamissa ja sisällöllisissä tulkinnoissa. 

Väitöskirjassa tarkastellaan miten kansalaisjärjestöt edistävät globaalikasvatusta osallistumalla opetussuunnitelmauudistuksiin, oppimateriaalituotantoon ja opettajien täydennyskoulutukseen, sekä koulukampanjoiden ja työpajojen kautta. Henriksson osallistui itse järjestöjen koulumaailmalle suunnattuun toimintaan ja keräsi aineistoa kenttämuistiinpanojen ja haastattelujen muodossa. Lisäksi aineistoon kuuluu lausuntoja ja järjestöjen oppimateriaaleja.  

Henriksson havainnollistaa, miten kansalaisjärjestöt legitimoivat roolinsa koulumaailmassa. Usein järjestöt painottavat ammattimaista osaamistaan ja kykyään tukea opettajia opetussuunnitelman toteuttamisessa. Harvemmin käytettyjä argumentteja on, että järjestöjen läsnäolo koulussa edistää demokratiaa, sekä se, että kouluyhteistyö on tapa tehdä vaikuttamistyötä. 

Kansalaisjärjestöt edistävät erilaisia maailmankansalaisuuden muotoja, jotka väitöskirjassa jaetaan viiteen tyyppiin: varainhankkija, neuvottelija, kuluttaja, aktivisti ja yhdenvertaisuuden edistäjä. Nämä kritisoivat vallitsevaa maailmanjärjestystä erilaisista näkökulmista.  

Väitöskirjassa ilmenee, että opettajat suhtautuvat globaalikasvatukseen vaihtelevin tavoin. Kansalaisjärjestöjen aloitteiden sisällyttäminen osaksi koulun arkea neuvotellaan koulun realiteeteista käsin, ja valintoja tehdään siitä, mikä käsitetään kouluille sopivaksi.   

Oppilaat arvostavat kouluvierailijoita ja kampanjoita, mutta niiden tarkoitus ja sisältö jää joskus oppilaille hämäräksi. Haastatellut oppilaat toivovat keskustelua ja reflektiota globaaleihin kysymyksiin liittyen, ennemmin kuin valmiita vastauksia.  

Globaalikasvatus on vain yksi esimerkki siitä, että koulun ulkopuoliset toimijat pyrkivät vaikuttamaan koulun toimintaan. Väitös on tässä mielessä kontribuutio laajempaan keskusteluun vuorovaikutuksesta koulumaailman ja ympäröivän yhteiskunnan välillä. 

 

Heidi Henriksson on syntynyt 1988, Helsingissä. Hän on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 0400 449 686 ja sähköpostitse osoitteesta heidi.henriksson@abo.fi. 

Väitöskirja on luettavissa Åbo Akademin julkaisuarkistossa Doriassa.   

Tästä linkistä voit ladata lehdistökuvan väittelijästä. 

 

Ohjeet tohtorinväitöstilaisuuden seuraamiseksi etänä

Jotta voisit seurata tohtorinväitöstilaisuutta etänä, tarvitset ohjelman nimeltä Zoom tai Google Chrome -selaimen. Sinun ei tarvitse luoda Zoom-tiliä voidaksesi seurata väitöstilaisuutta. Jos asennat Zoom-sovelluksen tulee sinun napauttaa tapahtuman linkkiä (yllä) ja hyväksyä, että Zoom avaa linkin.

Tilaisuuden lopussa yleisö saa mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Jos sinulla on kysymys, ilmoita siitä käyttämällä ”Raise Hand” -toimintoa. Valmistaudu etukäteen: varmista, että tietokoneessasi on mikrofoni, tai muotoile kysymys valmiiksi tekstitiedostoon, josta sitten voit kopioida sen Zoomin keskusteluosioon kun saat luvan kysymyksen esittämiseen.