Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatidote

Mediatidote

Tohtorinväitös Ghanan poliittisesta visiosta vuosina 1982–1992

Martins Kwazema
Martins Kwazema

M.A. Martins Kwazeman väitöskirja yleisen historian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnassa.

Väitöskirjan otsikkona on The Irony of Economic Miracle: Spotlight on Past Futures of Ghana’s December 31st Revolution 1982–1992.

Väitöstilaisuus järjestetään maanantaina 23. lokakuuta 2023 klo. 13 osoitteessa auditorio Helikon, Arken, Tehtaankatu 2, Turku. Vastaväittäjänä toimii professori Paul Nugent, University of Edinburgh, Skotlanti, Iso-Britannia ja kustoksena professori, Holger Weiss, Åbo Akademi.

Yhteenveto

Väitöskirjan aiheena on uusi teoria ja metodi käsitellä historiallista tutkimusta ja väitöskirja teoretisoi mennyttä tulevaisuutta eli ”past futures”. Väitöskirja tutkii Ghanan poliittista visiota vuosina 1982–1992 tästä teoreettisesta näkökulmasta käsin. Näiden vuosien aikana tapahtui Ghanan joulukuun vallankumous (31.12.1981), jota johti maan aikaisempi presidentti Jerry Rawlings. Rawlings oli päässyt valtaan sotilasvallankaappauksella 31.12.1981 ja hän onnistui viemään läpi laajoja makrotaloudellisia ja institutionaalisia uudistuksia. Rawlingsin aikaisempi retoriikka oli anti-imperialistista ja vallankumouksellista, koska hänellä oli kytköksiä Ghanan vasemmistointellektuelleihin. Vuonna 1983 hän omaksui lähinnä uusliberalismiin perustuvan retoriikan, mikä kuvastaa 1980-luvun globaalin talouden ja politiikan todellisuutta.

Samoihin aikoihin IMF ja Maailmanpankki rahoittivat Ghanan sopeuttavaa sijoitusohjelmaa. Ohjelman alkuvaiheessa vaikutti siltä, että sopeuttava sijoitusohjelma loi huomattavaa taloudellista hyvinvointia. Maailmanpankki popularisoi Ghanan menestystä kasvavana ”taloudellisena ihmeenä” ja nimitti Ghanan Afrikan kaikkein menestyneimmäksi esimerkiksi taloudellisen sopeuttamisohjelman toteuttamisesta. Sopeuttamisohjelma oli melkein romahtamisen partaalla vuoteen 1995 mennessä, jolloin taloudessa oli ollut negatiivinen trendi. Ghana oli Maailmanpankin köyhien ja velkaantuneiden maiden listalla (HIPC) jo vuonna 2001, mikä johtui makrotaloudellisesta epätasapainosta, suurista taloudellisista taakoista ja voimakkaasta inflaatiosta. Ironista kyllä, tässä on valtion ”taloudellinen ihme”.

Väitöskirja dekonstruoi aikakauden 1982–1992 kahteen erilaiseen metodologiseen ”past future” – skenaarioon. Ensimmäinen käsittelee valtion poliittista visiota vuosina 1982 ja 1983. Poliittista johtoa sävytti tänä aikana anti-imperialistinen vallankumouksellinen retoriikka. Toinen ”past futures”-aika käsittää valtion poliittisen vision vuosien 1983–1992 aikana. Tämän aikakauden tuntomerkkinä on IMF:n ja Maailmanpankin alkuun panemat sopeuttamisohjelmat. Molempia past futures jaksoja tutkitaan tavoitteena syventää analyysia historiallisesta kehityksestä, joka johti Ghanan merkittävään taloudellisen ihmeen nousuun ja laskuun kyseisinä vuosina. 

 

Martins Kwazema on syntynyt 1985, Lagossa, Nigeriassa. Hän on tavoitettavissa puhelimitse numerosta +358 45 605 5698 ja sähköpostitse osoitteesta martins.kwazema@abo.fi. 

Väitöskirja on luettavissa Åbo Akademin julkaisuarkistossa Doriassa.  

Tästä linkistä voit ladata lehdistökuvan väittelijästä.